Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2013

Swerea SWECAST tar fram material för framtidens lastbilsmotorer

I ett gemensamt mångmiljonprojekt ska Swerea SWECAST och Tekniska Högskolan i Jönköping förbättra gjutjärnslegeringars hållfasthet vid förhöjda temperaturer.

– Det är en viktig pusselbit i arbetet med att minska utsläppen inom fordonsindustrin, säger Salem Seifeddine, forskare vid Swerea SWECAST.

I takt med strängare regler arbetar lastbilstillverkarna aktivt med att minska utsläppen av skadliga partiklar och koldioxid. Ett exempel är strävan efter att öka motorernas hållfasthet i syfte att klara av ett högre topptryck vid förhöjda temperaturer — en egenskap som gör att motorerna blir mer bränslesnåla.

För att klara av det krävs en ständig utveckling av processer och material. Som ett led i det arbetet ska nu Swerea SWECAST och Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH, genom legeringsutveckling ta fram material som tål höga temperaturer.

– Det är ett långsiktigt arbete där vi hoppas kunna bidra till framtidens lastbilsmotorer. Vår förhoppning är att bli världsledande på det här området, säger Salem Seifeddine vid Swerea SWECAST.

Projektet sker inom ramen för Casting Innovation Centre och äger rum i ett nära samarbete med Volvo och Scania.

Projektet har en budget på 13,2 miljoner kronor, varav projektparterna står för 8,3 miljoner kronor och den statliga forskningsfinansiären Vinnova bidrar med 4,9 miljoner kronor inom ramen för det strategiska innovationsområdet metalliska material.

– Att vi får ett så stort förtroende från näringslivet och Vinnova är ytterligare en bekräftelse på  vikten av det arbete som sker inom Casting Innovation Centre. Det visar också på gjuteriforskningens betydelse för fordonsindustrins utveckling, säger Salem Seifeddine.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera