Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2013

Detaljerad cancerdiagnostik med ny analysmetod

Nya cancerbehandlingar kräver god förkunskap om tumören. Idag är diagnostiken ett tidskrävande arbete, och fortfarande saknas viktig kunskap om hur läkemedel bäst ska användas i cancerbehandlingen. Forskare vid Science for Life Laboratoriet i Uppsala och Stockholm har nu utvecklat en ny bättre teknik för att upptäcka mutationer i cancervävnader.

För att terapi med nya cancermediciner skall vara effektiv krävs att tumörens mutationsstatus är känd. Idag extraheras DNA från snitt av tumören och undersöks med DNA-analysteknik, efter att cancerdiagnosen har ställts. Denna metod är tidskrävande och prover med låg halt av muterade cancerceller kan missas i bakgrunden av DNA från omuterade celler.

Med den nya teknologin visualiseras mutationerna direkt i cancercellerna i snitt från tumörvävnaden och kan bedömmas i mikroskop av den patolog som ställer cancerdiagnosen. Tekniken okänslig för halten av de muterade cancercellerna i provet, och informationen om mutationerna kan kopplas direkt till tumörcellernas växtsätt i vävnadsprovet.

– En intressant tillämpning av tekniken är att man i ett vävnadsprov kan upptäcka mindre grupper av cancerceller med mutationer som gör dem okänsliga för vissa cancerläkemedel, så att cancerbehandlingen kan anpassas för patienten, säger Johan Botling.

Forskarna testade också den nya tekniken på en stor mängd kliniska prover och utvärderingen visade att den ger korrekta svar. Metoden kan alltså både förenkla och förbättra cancerdiagnostiken och därmed leda till mer effektiv cancerbehandling.

Studien publiceras i tidskriften Oncotarget.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera