Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2013

Hur kan vi minska fördomar hos ungdomar?

Sådan far, sådan son? Psykologiforskaren Marta Miklikowska ska undersöka i vilken omfattning ungdomar liknar sina föräldrar när det gäller fördomar och om det finns möjligheter att undvika att de förs vidare inom familjen. Hon har fått 2 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, och kommer spendera två år vid Örebro universitet.

– Med tanke på den växande mångfalden i Europa är det viktigt att undersöka hur fördomar mot till exempel invandrare förs vidare från generation till generation, säger Marta Miklikowska, som tidigare forskat i Finland vid Åbo Akademi.

– Min tidigare forskning handlade om hur klimatet i familjen kan påverka ungdomars politiska uppfattningar genom deras empatiska förmåga. Nu, ska jag undersöka om ungdomars empatiska förmåga kan fungera som en buffert som gör att fördomar inte förs vidare i familjen i lika stor utsträckning. Målet är att lägga grunden till ett program som kan förebygga och minska fördomar bland ungdomar.

– Det nya forskningsanslaget gör det möjligt för mig att fortsätta min forskning i Örebro och få tillgång till deras expertis och databas, säger Marta Miklikowska.

Forskare inom Youth & Society, Yes, vid Örebro universitet har under flera år samlat in information från 4 000 Örebroare mellan 13-30 år, två av deras bästa kompisar och deras föräldrar. Det är en unik databas som gör det möjligt att lägga samman hemmets, skolans, internets och kompisars betydelse för att kunna förstå helheten för ungdomars samhällsengagemang.

– Longitudinell data, det vill säga data som samlas in under lång tid kan ge en insikt i vilken roll empati spelar i förhållande till fördomar. Min tidigare forskning har visat att empatisk förmåga kan vara en av de psykologiska grunderna för demokrati, säger Marta Miklikowska.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera