Tema

Trycktåliga komponenter i miniformat öppnar för miljövänliga lösningar

Miljövänliga lösningsmedel kräver ofta trycktåliga och tryckgenererande komponenter för att fungera. I en avhandling från Uppsala universitet visar Sam Ogden hur paraffin kan användas för att driva både miniatyriserade pumpar och ventiler som kan hantera mycket höga tryck.

Omställningen till ett modernt samhälle med hållbar utveckling ställer höga krav på hållbar utvinning av värdefulla ämnen ur restprodukter. Idag används ofta lösningsmedel med relativt stor miljöpåverkan i utvinningsprocessen. Tänkbara ersättare till lösningsmedel är trycksatt och upphettad koldioxid eller trycksatt hetvatten. Gemensamt för båda dessa miljövänliga lösningsmedel är att de kräver trycktåliga och tryckgenererande komponenter för att fungera.

I sin avhandling ”High-Pressure Microfluidics” undersöker Sam Ogden miniatyriserade system för hantering av små vätskevolymer vid höga tryck, där han bland annat studerar hur paraffin kan användas i processen. Forskningen bidrar till att öka kunskapen om materialens beteende i såväl det mikromekaniskt arbetande paraffinet som i systemet koldioxid/vatten vid högt tryck.  

Även inom miljöövervakning och vid utveckling av bioprocesser används många analysmetoder med höga tryck för att korta analystiderna och öka effektiviteten. Systemen miniatyriseras för att göra metoderna mer lättillgängliga och underlätta genomförandet av många parallella analyser, något som också minskar provmängderna.

– Ett annat exempel på användningsområde för högtrycksventiler visas i en vattenprovtagare som kan användas på mycket stora vattendjup. Det lilla formatet gör att provtagaren är användbar i svåråtkomliga utrymmen, som till exempel i djupa borrhål, säger Sam Ogden, doktorand i mikrosystemteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.

Ett fortsatt samarbete med KTH och Lunds universitet pågår för att testa de trycksatta systemen i faktiska tillämpningar. Disputationen äger rum den 29 november.

Trycktåliga komponenter i miniformat öppnar för miljövänliga lösningar

 lästid ~ 1 min