Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2013

Nya avslöjanden från gamla infektioner

Retrovirus kan korsa artbarriärer och infektera nya värdorganismer, men kunskapen om deras evolutionära historia är begränsad. Eftersom retorvirus kan ge upphov till svåra sjukdomar är det angeläget att få veta mer om dem. Genom att kartlägga endogena retrovirus kan forskare vid Uppsala universitet nu ge en unik inblick i de evolutionära samspelen mellan retrovirus och deras värdorganismer.

Retrovirus kan korsa artbarriärer och infektera nya värdorganismer, men kunskapen om deras evolutionära historia är begränsad. Eftersom retorvirus kan ge upphov till svåra sjukdomar är det angeläget att få veta mer om dem. Genom att kartlägga endogena retrovirus, retrovirus vars gener har blivit en del av värdorganismens arvsmassa, kan forskare vid Uppsala universitet nu ge en unik inblick i de evolutionära samspelen mellan retrovirus och deras värdorganismer.
Forskargruppens resultat publiceras nu i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Alla retrovirus, inklusive HIV hos människor, måste bli en del av värdcellens arvsmassa för att producera nya virus. När en könscell infekteras finns chansen att viruset nedärvs till värdorganismens avkomma och under miljontals år har retrovirus koloniserat ryggradsdjur och lämnat spår i arvsmassorna som endogena retrovirus (ERVs).

Med hjälp av storskaliga dataanalyser presenterar forskare i Patric Jerns forskargrupp vid Science for Life Laboratory, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, ny kunskap om retrovirusens mångfald och hittar bevis för en värdreservoar hos en grupp av retrovirus som visar frekventa byten av värdarter genom historien. Dataanalyserna identifierade nästan 90.000 ERVs från arvsmassorna hos 60 olika ryggradsdjur, vilket gör det möjligt för forskarna att kartlägga virusens utbredning, ursprung, och överföring mellan värdarter.

– Våra resultat tyder på att mångfalden hos nuvarande infektiösa retrovirus kan ha underskattats, vilket ökar möjligheten för att många ytterligare retrovirus kan komma att upptäckas hos ryggradsdjur, säger Alexander Hayward , huvudförfattare till den nya studien.

Forskarna finner bevis för frekventa byten av värdarter genom historien hos en grupp av retrovirus, och visar på att gnagare är en möjlig värdreservoar samt att råttor kan ha fungerat som medlare i spridning av retrovirus mellan olika däggdjur.

– Denna studie visar på potentialen hos arvsmassan som en betydelsefull resurs för att öka förståelsen av den långsiktiga samutvecklingen mellan retrovirus och värdorganismer, säger Patric Jern.

ERVs möjliggör ökad kunskap om evolution och frekvensen hos tidigare retroviral spridning för att bedöma framtida risker och begränsningar för horisontell överföring mellan olika värddjur. Detta är relevant med tanke på uppkomsten av betydande sjukdomar förknippade med retrovirusinfektion, såsom HIV som bytte värd till människor från apor.

Hayward A., Grabherr M. and Jern P. (2013) Broad-scale phylogenomics provides insights into retrovirus-host evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA),
För mer information kontakta följande forskare:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera