Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2013

Byte av aortaklaff via kateter i ljumsken

Byte av aortaklaff via en kateter i ljumsken är en lovande ny metod för att behandla svår aortastenos hos riskpatienter. Det konsta­terar Wenhong Ding i sin avhandling.

Hjärtats fyra olika klaffar fungerar som ventiler som hindrar blodet från att gå i fel riktning. En förträngning i den klaff där blodet passerar ut från hjärtat in i stora kroppspulsådern, så kallad aortastenos, är den vanligaste av klaffsjukdomarna hos äldre och ger bland annat ökande problem med andfåddhet vid ansträngning och försämrad ork. En klaffsjukdom som inte får behandling kan snabbt leda till hjärtsvikt.

I sin avhandling har Wenhong Ding, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, jämfört två metoder för att byta ut aortaklaffen vid aortastenos. Wenhong Dings studier visar att både traditionell hjärtklaffkirurgi, där man öppnar bröstkorgen för att byta aortaklaff, så kallad öppen kirurgi och den nya metoden där man byter hjärtklaff med hjälp av kateterteknik, fungerar bra för att bevara funktionen i hjärtats vänstra kammare.

Efter öppen kirurgi sågs en återhämtning av vänsterkammarfunktionen hos majoriteten av patienterna med aortastenos. Wenhong Ding konstaterar dock att öppen kirurgi innebär ökad risk för de patienter som har komplikationsrisk. Dessutom innebär ingreppet en lång rehabilitering. Annan samtidig sjuklighet kan utgöra ytterligare utmaningar vid öppen kirurgi.
I en studie där Wenhong Ding jämförde två tekniker för att byta aortaklaff med hjälp av kateterteknik, antingen via ljumsken eller genom ett litet snitt i bröstkorgen, visade det sig att funktionen i vänster kammare under hjärtats vilofas förbättrades i båda grupperna under uppföljningsperioden, men mest i den grupp där behandlingen genomfördes med kateter via ljumsken.

Wenhong Ding konstaterar att både traditionell öppen kirurgi och behandling med hjälp av de båda katetermetoderna är effektiva vid behandling av patienter med aortastenos.

– Ett glädjande resultat i avhandlingen är att ålder i sig inte tycks påverka risken att avlida som en konsekvens av öppen kirurgi. Det är dock viktigt att patienterna identifieras tidigt i sjukdomsförloppet för att förhindra grav hjärtsvikt. Båda de undersökta katetermetoderna är effektiva, men den metod där man genomför ingreppet via ljumsken visar ett något bättre resultat, säger Wenhong Ding.

FAKTA
Wenhong Ding kommer från Kina. Hon är läkare och doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Den 28 november försvarar Wenhong Ding, sin avhandling med titeln: Överlevnad och funktionell återhämtning efter hjärtklaffsbyte hos patienter med svår aortastenos. (Engelsk titel: Survival and functional recovery following valve replacement in patients with severe aortic stenosis.) Opponent: Professor Eugenio Picano, Institute of Clinical Physiology, Pisa University, Italy. Huvudhandledare: Michael Henein.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera