Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2013

Havsförsurningen skadar marina arter

Utsläppen av koldioxid försämrar inte bara luften utan gör också haven surare och det påverkar många marina arter. Havsförsurningen orsakar en försenad tillväxt för sjöborre, en art som är viktig för balansen i det marina ekosystemet, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Sjöborren är ett ryggradslöst djur som spelar en central ekologisk roll i steniga marina ekosystem, bland annat i nordöstra Atlanten. Sjöborren lever i vattnet i den kalltempererade zonen på norra halvklotet. De vuxna djuren kan reglera överflöd av brunalger, som fungerar som reservoarer för artrikedom.

– När sjöborrarna finns i hög koncentration kan de förstöra hela kelpskogar och skapa ett område som mest liknar marina öknar, men de är viktiga för balansen i ekosystemen, säger Narimane Dorey vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Unga djur påverkas starkt av havsförsurningen
Nya studier visar att unga sjöborrar påverkas mycket av havsförsurningen.

– Havsförsurningen orsakar en försenad tillväxt för den unga sjöborren och ger den en ökad ämnesomsättning, vilket kan vara negativt och påverka överlevnaden för framtida bestånd av sjöborrar, säger Narimane Dorey.

Enligt klimatmodellerna minskar pH-värdet i haven, som för närvarande ligger på cirka pH 8, med 0,3 – 0,4 enheter mot slutet av 2000-talet. Detta kommer att innebära en fördubbling av vätejonskoncentrationen i haven.

– En sådan havsförsurning kommer att få en betydande inverkan på de marina ekosystemen, säger Narimane Dorey.

Avhandlingens namn: Trans-life Cycle Impacts of Ocean Acidification on the Green Sea Urchin Strongylocentrotus droebachiensis. Länk till avhandlingen.

Handledare: Sam Dupont och Susan Phil Baden

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera