Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2013

Framtidens elvägar testas i simulator

Transporter som är beroende av fossila bränslen ska minimeras till år 2030. Ett tänkbart alternativ är att bilar i framtiden kör på el som tillförs längs vägen. VTI inleder nu tillsammans med Trafikverket och Viktoria Swedish ICT ett omfattande forskningsprojekt för testning av elektrifierade vägar i körsimulator. Energimyndigheten har beviljat drygt sju miljoner kronor i forskningsstöd.

Transporter som är beroende av fossila bränslen ska minimeras till år 2030. Ett tänkbart alternativ är att bilar i framtiden kör på el som tillförs längs vägen. VTI inleder nu tillsammans med Trafikverket och Viktoria Swedish ICT ett omfattande forskningsprojekt för testning av elektrifierade vägar i körsimulator.

Riksdagens miljömål kommer att innebära en stor omställning av transportsektorn. Forskningsinsatser behövs inom många områden och VTI kan med hjälp av avancerade körsimulatorer tillföra ytterligare kunskap till den forskning om elektrifiering av vägar som håller på att ta fart i Sverige och andra länder i Europa. Energimyndigheten har beviljat drygt sju miljoner kronor i forskningsstöd.

– Målet med projektet är att stimulera, stödja och driva utveckling och samarbete kring elektrifiering av fordon och vägar. Vi är mycket stolta över att vi med våra världsledande körsimulatorer kan vara med och bidra till utveckling som ska leda till ett mer hållbart samhälle, säger Jonas Jansson, forskningschef på VTI.

Simulator perfekt testmiljö
Det finns tre aktuella koncept för överföring av el till fordonet under färd. Via luftledningar, via ledare i vägbanan eller via magnetfält i vägen (induktiv överföring). Alternativen har olika fördelar och nackdelar när det gäller bland annat kapacitet, säkerhet och estetik. I en körsimulator kan man modellera olika tekniska lösningar och se på samverkan mellan infrastruktur, fordon och förare.

– För att studera system och miljöer som ännu inte finns tillgängliga är simulatorer perfekta eftersom de är flexibla, säkra och kostnadseffektiva. I projektet kommer vi att ta fram modeller för elektrifierad väg, elfordon, betalsystem och förarstödssystem, säger Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI.

Användaren i fokus
När en så här stor omställning ska göras är det förstås viktigt att ta hänsyn till användarna för att systemen ska bli användarvänliga och accepterade.
– I ett första skede skapar vi en virtuell demonstrationsmiljö. I simulatorn kan försökspersoner sedan uppleva hur det är att köra på de elektrifierade vägarna och vi kan studera förarnas beteende, säger Arne Nåbo.

Användarstudierna ska bland annat testa förarens möjlighet att hålla en bra position på vägen eftersom det är viktigt för att elöverföringen ska fungera. Samtidigt ska forskargruppen undersöka förarens upplevelse och acceptans av elektrifieringen. En annan viktig del är att studera hur vägelektrifieringen kan realiseras i vägmiljön och hur den kommer att se ut.

Demonstrationer under 2014
Simulatorn kan också användas i processen från idé till marknadsintroduktion. Konceptförslag på produkter och tjänster kommer att testas och demonstreras, som exempelvis förarstödsystem för energieffektiv körning. På så sätt kommer simulatorverksamheten stimulera utveckling och samarbete kring elektrifiering av fordon och vägar, vilket gör det möjligt att tidigt införa system med hög kvalitet.

– Demonstrationer i simulator är ett bra sätt att marknadsföra nya transportlösningar. I ett andra skede i projektet kommer vi att köra demonstrationer för finansiärer, aktörer, intressenter och medier för att koncept och kunskap ska kunna upplevas och spridas, säger Arne Nåbo.

Demonstrationsmiljön på VTI kommer att utgöra en samlings- och arbetsplats för de organisationer som är aktiva inom elektrifiering av transporter. Målet är också att positionera Sverige som ett föregångsland när det gäller användande av modellbaserad utveckling och realtidssimulering i tidiga skeden, vilket stärker den svenska konkurrenskraften.

FAKTA
Projektet genomförs inom Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon. Mottagare av resultatet är bland annat den grupp inom Forum för innovation inom transportsektorn som arbetar med färdplanen för elektrifiering av transporter. Projektet pågår till januari 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera