Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2013

Ingen risk för alger med miljövänlig båtfärg

Substansen medetomidin, som finns i båtfärger, har inte någon direkt påverkan på alg och bakteriesamhällen förrän vid väldigt höga koncentrationer, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Påväxt av havstulpaner, musslor, alger och andra marina organismer på båtskrov har länge varit ett problem för båtägare. Påväxten kan minska manövrerbarheten hos fartyg och fritidsbåtar men framför allt kan den öka bränsleförbrukningen med så mycket som 40 procent för ett fartyg.

Biocider används för att hindra påväxt
Den vanligaste metoden för att undvika eller minska påväxt är att använda båtbottenfärger som innehållande biocider. Biociderna läcker långsamt ut från färgen och förgiftar de organismer som försöker växa på skrovet.

Den vanligaste biociden i båtbottenfärger idag är kopparoxid men kopparn riskerar att lagras i miljön och skapa framtida problem.

– Min forskningsavhandling har ingått i ett större projekt, Marine Paint, där målet har varit att utveckla en ny effektiv båtbottenfärg med bättre miljöprofil än de färger som finns på marknaden idag, säger Cecilia Ohlauson vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Biociden som Marine Paint fokuserade på, medetomidin, valdes för att den mycket effektivt hindrar påväxt av havstulpaner.

Hindrar larver att fästa
Havstulpaner sprids genom larver som söker lämpliga ytor att fästa på. När de hittar en sådan yta limmar de sig fast och utvecklas till vuxna havstulpaner. Medetomidin stör larvens sökande genom att den blir hyperaktiv när den kommer i kontakt med biociden och simmar iväg istället för att limma sig fast.

– Denna mekanism skiljer sig markant från övriga biocider i båtbottenfärgen som har en mer generell giftverkan, säger Cecilia Ohlauson.

I sin forskning har hon fokuserat på hur medetomidin påverkar alg- och bakteriesamhällen i havet. Resultaten visar att medetomidin inte har någon direkt påverkan på alg och bakteriesamhällen förrän vid väldigt höga koncentrationer jämfört med beräknade halter i miljön.

– Användning av medetomidin i båtbottenfärg bör därför inte utgöra någon risk för alg-och bakteriesamhällen, säger Cecilia Ohlauson.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/33737

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera