Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2013

Lärares vardag kartlagd

Två LiU-forskare har kartlagt lärares yrkesvardag. Studien är den första i sitt slag och visar när under dagen olika arbetsuppgifter genomförs och hur de är fördelade mellan veckans olika dagar.

Drygt 3600 lärare i grundskolan förde under vårterminen 2012 dagbok. Dagböckerna samlades in av SCB åt Skolverket, som gjorde en första analys av lärarnas yrkesvardag. Nu har dagböckerna analyserats även av professor Kajsa Ellegård och visualiseringsforskaren Katerina Vrotsou, som framställt resultaten grafiskt.

Deras tidsgeografiska studie beskriver strukturen i lärares vardag och visar när under dygnet de genomför olika aktiviteter, i vilken ordning de genomförs, hur länge de varar, hur ofta aktiviteterna upprepas under dagen och om de utförs i skolan eller hemma.

– Med studien kan man tydligt visa skolpolitiker, lärarstudenter, och föräldrar hur lärarnas vardag i skolan ser ut, säger Kajsa Ellegård. 

De kartlagda aktiviteterna är förutom undervisning bland annat planering, rättning och bedömning men också praktiska sysslor, handledning utanför lektionstid, att skapa arbetsro i klassrummet och ordning utanför klassrummet.

Det framgår av studien att lärare utför en hel del arbete på kvällstid, särskilt planering, rättning och bedömning. Det framgår också att lärare i regel arbetar ensamma. Det gäller framförallt lärarna i årskurs 7-9, där tätt packade scheman och brist på lämpliga lokaler ger sämre förutsättningarna för samarbete mellan lärarna.

– Resultaten ger upphov till nya frågor: Har lärarna tid och utrymmen i skolan för att arbeta tillsammans? Kan lärarna utföra arbetsuppgifter som kräver koncentration och ostörd tid  medan de är i skolan? Det behövs lokaler för den typen av arbete, säger Kajsa Ellegård.

Arbetsdagen innehåller också en mängd praktiska sysslor som behöver göras för att undervisningen ska fungera. Klassrummet måste ordnas inför lektionen, material ska tas fram och böcker hämtas på biblioteket. Det är sysslor som många lärare gör på morgonen innan skoldagen börjar. Näst efter undervisning och planering är praktiska sysslor den mest tidskrävande och samtidigt en av de mest kortvariga och splittrade aktiviteterna.
Innan undervisningen kan börja på morgonen måste lärarna i regel skapa arbetsro i klassrummet. Nästan hälften av lärarna måste sedan skapa arbetsro i klassrummet inför varje lektion.

– En mer detaljerad analys visar att lärare med kort tid i yrket måste skapa arbetsro i klassen vid fler tillfällen än lärare med många år i yrket, berättar Kajsa Ellegård.

Studien redovisas i rapporten En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag och är en fördjupad analys av Skolverkets rapport Lärarnas yrkesvardag som publicerades våren 2013.

Bägge rapporterna kan laddas ned på Skolverkets hemsida via länkarna ovan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera