Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2013

Forskar om musiken i etniska föreningar

Vilken roll spelar musiken för medlemmarna i föreningar som bildats på etnisk grund? Det ska ett forskningsprojekt vid Örebro universitet undersöka i ett treårigt projekt, som fått 4,7 miljoner kronor i bidrag från Riksbankens jubileumsfond. Projektet leds av Maria Westvall, som är lektor i musikpedagogik vid Musikhögskolan.

Musik, identitet och mångkultur. En studie om musikens funktioner i föreningar bildade på etnisk grund heter projektet. I åtta olika föreningar – en bosnisk, en chilensk, en finsk, en irakisk, en judisk, en kurdisk, en romsk och en somalisk – ska forskarna undersöka om musiken är ett sätt att odla sitt ursprung, men också om det tvärtom är ett sätt att öppna sig och skapa dialog och kontakt med det omgivande samhället.

Föreningarna som är med i studien finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och de etniska grupperna har funnits i Sverige olika länge och har kommit hit med olika bakgrund och av olika skäl.

Musikens betydelse
– Vår övergripande forskningsfråga är just vilka funktioner musiken har i de här föreningarna, säger Maria Westvall. Vi vill ha reda på varför medlemmarna deltar, vad musiken betyder i ett komplext samspel mellan individer, samhälle och mångfald.

Forskarna kommer att delta i föreningarnas aktiviteter, intervjua skilda personer i varje förening och även genomföra intervjuer i fokusgrupp-form.

– Vi tror att den här studien kan öka och fördjupa kunskaperna om musikens funktion och betydelse. Den kan väcka frågor om utbildning och kunskap, vara ett bidrag till förståelsen av musikens betydelse och bidra till utveckling av undervisning, lärarutbildning, socialt arbete, liksom av olika institutioner inom kulturlivet. Genom att belysa det komplexa samspelet mellan individ, samhälle, musik och mångfald skapas möjligheter för diskussioner som präglas av tolerans, intresse och insikter om mångfaldens villkor.

Förutom Maria Westvall ingår också docent Ulrik Volgsten, lektor i musikvetenskap och professor Rolf Lidskog, sociologi, från Örebro universitet, docent Oscar Pripp, lektor i etnologi vid Uppsala universitet, professor Ove Sernhede, Centrum för Urbana Studier vid Göteborgs universitet samt Johan Söderman, biträdande professor i musikpedagogik vid Malmö högskola i forskargruppen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera