Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2013

EU-projekt ska studera 105-åringar

Nästa vecka startar världsledande forskare ett nytt forskningsprojekt där den genetiska gåtan bakom hälsosamt åldrande ska avslöjas. Projektet, som koordineras från Karolinska Institutet, kommer bland annat att studera människor som uppnått en ålder av mer än 105 år.

Hur gamla vi blir beror bland annat på om vi slipper drabbas av metabola sjukdomar, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar. En höjd medellivslängd och livsstilsförändringar i Europas befolkning har dock gjort att förekomsten av metabola sjukdomar ökat dramatiskt. Studier gjorda på möss har tidigare länkat vissa genetiska varianter till åldersrelaterade sjukdomar, men skillnaderna mellan mus och människa är för stora för att ge överförbara resultat.

Det EU-finansierade forskningsprojektet HUMAN ska tackla detta genom att med stamcellsteknologi skapa “humaniserade” musmodeller med celler från levern och bukspottskörteln från mänskliga donatorer. På så vis kan man i möss studera geners funktion i mänskliga organ och hur de i samverkan med miljöfaktorer, som exempelvis kost, påverkar sjukdomsrisken. Cellerna som skall användas kommer antingen från patienter som drabbats av svåra metabola sjukdomar eller från individer som varit helt friska och levt exceptionellt länge; i 105 år eller mer.

– Genom att studera två vitt skilda grupper, friska individer av särskilt hög ålder respektive individer med metabol sjukdom, får vi en fantastisk möjlighet till ökad insikt i samspelet mellan genetik och fysiologi vid metabola sjukdomar och livslängd. Kunskapen kan bidra till att ge den enskilde individen verktyg att genom kost och livsstil bättre påverka sin egen hälsa och åldrande, säger projektets koordinator docent Knut R. Steffensen.

Nästa vecka kommer forskare och industrirepresentanter från HUMAN att mötas i Stockholm för sitt första möte.

FAKTA
Projektet HUMAN (Health and the Understanding of Metabolism, Aging and Nutrition), kommer att få 105 miljoner kronor från Europeiska kommissionen, varav 35 miljoner har beviljats till Karolinska Institutet. Konsortiet består av 17 partners från Sverige, Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Schweiz och koordineras av docent Knut R. Steffensen, institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera