Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2013

Bilister hjälper forskare veta mer om viltolyckor

Fram till årsskiftet 2014-2015 kan bilister svara på frågor om viltolyckor i en webbenkät. SLU, VTI, Älgskadefondföreningen, Bilprovningen och Trafikverket ligger bakom enkäten som ska ge en tydligare bild av omfattningen av viltolyckorna i trafiken, både de som måste anmälas men även sådana som hamnar i mörkertalet.

Bilister kommer att kunna svara på frågor om viltolyckor i en webbenkät på www.viltochtrafik.se. Bakom enkäten står bland andra Andreas Seiler, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Varje år anmäls mer än 40 000 viltolyckor med älgar, rådjur, hjortar, vildsvin och rovdjur till polisen. Men troligtvis är antalet viltolyckor som aldrig kommer till polisens kännedom lika stort, det vill säga varannan viltolycka som inträffar finns inte med i den officiella statistiken. Osäkerheten kring mörkertalet är dock stor och det bromsar utvecklingen av effektivare åtgärder.

– Med hjälp av bilisternas erfarenheter och kunskaper kan vi förhoppningsvis få en klarare bild av hur många viltolyckor som verkligen sker och hur man bättre kan förebygga dem, säger Andreas Seiler som genomför enkätstudien tillsammans med bland andra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Älgskadefondföreningen, Bilprovningen och Trafikverket.

För att svara på enkäten behöver man inte ha varit med om någon viltolycka och enkäten är heller inte begränsad till de djur där man är skyldig att rapportera. Även olyckor med till exempel grävlingar och ekorrar är intressanta.

– I dag har vi i princip ingen kunskap om trafikdöden hos djur där det inte finns någon rapporteringsskyldighet, säger Andreas Seiler.

Han tycker att dödligheten i trafiken är en av de mest underskattade miljöeffekterna av biltrafiken. Trots att avskjutningsstatistiken antyder att viltstammar minskat, så har antalet registrerade viltolyckor ökat påtagligt under de senaste tio åren. År 2012 anmäldes nästan 47 000 viltolyckor till polis, vilket betyder att ungefär 129 olyckor rapporteras per dag i genomsnitt – men möjligen inträffar dubbelt så många. Viltolyckorna kostar samhället mellan tre och fyra miljarder kronor per år, beroende på hur stort mörkertalet antas vara.

Med hjälp av viltolycksenkäten på www.viltochtrafik.se hoppas forskarna kunna få en bättre uppskattning av mörkertalet. Enkäten ska ge en möjlighet att se på viltolyckorna utifrån trafikanternas perspektiv och därmed komplettera polisens och sjukvårdens bild.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera