Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2013

Klimatförändringarna ökade antalet dödsfall

De ökade temperaturer som orsakas av de pågående klimatförändringarna orsakade under perioden 1980-2009, bara i Stockholm, 300 fler förtida dödsfall än om temperaturökningen inte ägt rum. Ser man över hela landet skulle det innebära ungefär 1 500 fler förtida dödsfall. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Nature Climate Change.

Den globala uppvärmningen ger inte bara en allmän temperaturökning utan ökar också frekvensen, intensiteten och varaktigheten av värmeböljor. Tidigare studier har visat att dessa förändringar är kopplade till ökad en dödlighet, framför allt under extremt varma perioder. Det även spekulerats i om dödlighet kopplat till extrem kyla skulle kunna minska som en följd av ett allt varmare klimat.

Forskarna vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet har genomfört en studie där de har undersökt i vilken utsträckning dödlighet kopplat till extrema temperaturer inträffade i Stockholm under perioden 1980-2009. För att bedöma vad som kan betraktas som extrema temperaturer har man jämfört temperaturdata under den aktuella perioden med motsvarande data under perioden 1900-1929.

Studien visar att antalet perioder med extremt hög värme ökade kraftigt under perioden 1980-2009, vilket sammantaget bidrog till att cirka 300 personer fler avled under dessa värmeböljor än vad som hade varit fallet utan klimatförändringar.

– Dödligheten kopplad till extrem värme under den aktuella perioden var fördubblad, jämfört med om vi inte hade haft några klimatförändringar. Dessutom såg vi att även om vintrarna har blivit mildare, inträffade extremt kalla perioder oftare, vilket även det bidrog till en liten ökning av dödligheten under vintermånaderna, säger Daniel Oudin Åström, doktorand i Yrkes- och miljömedicin, som har genomfört studien.

Även om ökningen av antalet dödsfall på grund av extrem temperatur totalt sett är ganska litet över en 30-årsperiod betonar Daniel Oudin Åström att den aktuella studien bara omfattar Stockholms län. Hade samma metod använts i hela Sverige, eller Europa, hade ökningen varit betydligt större. För Sveriges del handlar det uppskattningsvis om motsvarande cirka 1 500 extra dödsfall på grund av klimatförändringar under de senaste 30 åren.

Till detta kommer att forskarna bara har undersökt dödlighet under riktigt extrema temperaturer, antalet förtida dödsfall orsakade av mindre extrema temperaturer räknas alltså inte in.

Daniel Oudin Åström berättar vidare att trots den långvariga debatten om de pågående klimatförändringarna har svenskarna ännu inte ändrat attityd och vilja att skydda sig mot extrema temperaturer.

– Studieresultaten tyder ännu inte på någon anpassning hos svenskarna när det gäller att möta det allt varmare klimatet, exempelvis genom att öka användningen av luftkonditionering i äldre personers bostäder. Det förklaras sannolikt av att kunskaperna om att ökade temperaturer och värmeböljor har en negativ effekt på hälsan fortfarande är förhållandevis små, säger Daniel Oudin Åström.

FAKTA
Läs studien i tidskriften Nature Climate Change.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera