Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2013

3,9 miljoner till forskning om tuberkulos

Forskare i Umeå beviljas nära fyra miljoner kronor av Vinnova till ett treårigt forskningsprojekt som ligger i gränslandet mellan kemi och biologi med målet att ta sig an ett av världens stora hälsoproblem – tuberkulos. Projektet sker i samarbete med forskare i Bangalore, Indien.

– Det finns ett gigantiskt behov av att utveckla nya typer av läkemedel för att behandla tuberkulos och nya vaccin för att förhindra sjukdomen, säger Mikael Elofsson, professor på kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Tuberkulos dödar 1,4 miljoner människor årligen och är ett av världens största hälsoproblem. Utan behandling är dödligheten hög. Sjukdomen orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis som vanligen infekterar lungorna. En majoritet av de personer som infekteras utvecklar dock inte tuberkulos utan kan hålla infektionen under kontroll under lång tid. Världshälsoorganisationen uppskattar att så många som upp till en tredjedel av världens befolkning är infekterade.

Sjukdomen är vanligast i utvecklingsländer där personer med nedsatt immunförsvar till exempel personer med en HIV-infektion är speciellt utsatta. Om den infekterade personen utvecklar tuberkulos krävs en omfattande behandling med flera läkemedel. Behandlingen är lång, kostsam och krävande för patienten. Situationen förvärras ytterligare av att bakterien utvecklat motståndskraft, resistens, som gör läkemedlen verkningslösa.

Under flera år har Mikael Elofsson och hans medarbetare vid Umeå universitet studerat hur bakterien Yersinia pseudotuberculosis orsakar infektioner. Yersinia och många andra bakterier använder ett specialiserat maskineri, typ III-sekretion, för att transportera toxiner in i värdorganismens försvarsceller. På detta sätt avväpnas värdens immunförsvar och bakterien kan orsaka en infektion. Forskarna har identifierat substanser som kan blockera maskineriet och därmed förhindra infektion. Dessa substanser kan vara en startpunkt för nya antibakteriella läkemedel.

– Vi planerar nu att använda motsvarande strategi för att identifiera substanser som blockerar ett liknande maskineri som krävs för att bakterien Mycobacterium tuberculosis ska kunna orsaka sjukdom.

Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och en indisk forskargrupp som leds av Dr. Tanjore Balganesh vid Open Source Drug Discovery Unit i Bangalore. Den indiska gruppen har beviljats motsvarande finansiering av Department of Biotechnology, Government of India.

Fakta:
Utlysning: VINNOVA Indo-Swedish Innovation call: Health and Disease prevention Projekt: ”Nya anti-infektiva terapier mot tuberkulos”

Beviljat anslag: 3 900 000 kronor för ett treårigt projekt

Huvudsökande: Professor Mikael Elofsson, kemiska institutionen, Umeå universitet

Medsökande: Förste forskningsassistent Christer Larsson, institutionen för molkylärbiologi, Umeå universitet.

Den indiska gruppen leds av Dr. Tanjore Balganesh, head of Open Source Drug Discovery, Council for Scientific and Industrial Research, India.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera