Artikel från Linköpings universitet
9 oktober 2013

”Robin och Klara i 2-3B ska ha barn”

Barn och sexualitet är tabu. Men i verkliga livet förhåller sig våra lågstadiebarn dagligen till frågor som handlar om genus, sexualitet och vad som är ”normalt”. Om detta handlar en avhandling i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

Mitt i julpysslet med tredjeklassarna uppstår en dispyt. En pojke har kallat en annan för bög. Men frågan är vem som gjort mest fel.

– Jag sa att jag älskade han, men jag har redan sagt förlåt för det, förklarar Andreas, den utpekade ”bögen”, för läraren.

Situationen beskrivs i avhandlingen om hur lärare och elever tillsammans handskas med normer kring ålder, genus och sexualitet i skolan.

– Pojkarna testar en norm, prövar vad som funkar, men det utmynnar i en situation där de till slut måste söka hjälp från vuxenvärlden för att veta vad som blev fel, säger författaren till avhandlingen, Jenny Bengtsson, vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Studien bygger på observationer och intervjuer och har genomförts i två klasser med elever i skolår 2 och 3.

– I lågstadieåldern befinner man sig i en mellanposition. Man är inte längre ett litet barn, men det är fortfarande långt till tonåren. Det finns många motstridiga förväntningar och spänningsfält som man måste kunna navigera mellan, säger Jenny Bengtsson.

Hon har särskilt intresserat sig för de gränsland där normerna krockar. Alla ”vet”, även barnen, att barn och sexualitet inte hör ihop, ändå är sexualitet ett ämne som barnen nästan dagligen berör av.

–  De får hantera det på speciella sätt, för att upprätthålla en distans, ofta genom att använda ordet ”äckligt”. Men det är åldersrelaterat också. Att bilda familj och få barn ses som ”äckligt”, samtidigt som det är något eftersträvansvärt på lång sikt, säger Jenny Bengtsson.

Hon föreslår termen ”banal sexualitet” för att beskriva den sexualitet mellan två kön som framstår som ett självklart och kommande ideal, men som fortfarande är laddat ur en viss ålderssynvinkel.

Studien har utförts inom det VR-finansierade projektet Den självklara heteronormativiteten, skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion.

Avhandlingen heter ”Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det. Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera