Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2013

Forskningsprojekt studerar omvärldsbevakning inom social IT

Ett nytt treårigt forskningsprojekt, CIBAS, studerar hur omvärldsbevakning och affärsanalys behöver utvecklas för att möta och bäst utnyttja den snabba utvecklingen inom social och datacentrerad webbteknik. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Avdelningen för medieteknik vid Södertörns högskola och ledande branschaktörer. Det samfinansieras av KK-stiftelsen och de deltagande företagen med en total budget på 6,5 miljoner kronor

Ett växande antal organisationer blir alltmer beroende av informella sociala strukturer och individuellt beslutsfattande, som medel för att öka innovation och produktivitet. Det nystartade forskningsprojektet “Omvärldsbevakning och affärsanalys: social IT i kunskapsintensiva företag” (CIBAS), kommer att undersöka hur tjänster och verktyg för omvärldsbevakning (Competitive Inteligence, CI) och affärsanalys (Business Analytics, BA) bör utformas för dessa alltmer socialt organiserade verksamheter. Detta inkluderar viktiga processer såsom informationssökning och spridning, att skapa och publicera innehåll, samt samverkan.

En utgångspunkt för CIBAS-projektet är ett antagande att nya sociala mjukvaruplattformar måste följa reglerna och utnyttja möjligheterna med webb 2.0-teknik. I synnerhet är det viktigt att analyslösningarna är enkla att använda för både normalanvändare och experter, och att de kan dra nytta av den stora mängden tillgänglig heterogen data som skapas av nya metoder.

I CIBAS-projektet ingår en framtidsanalysstudie baserad på intervjuer med industriföreträdare och forskare, en studie av interaktionsdesign som ska undersöka hur användningen av CIBA-verktyg avsedda för sociala företag kan förbättra befintliga lösningar, och en studie av informationsarkitektur som kommer att resultera i ett bibliotek av designmönster för informationsarkitektur för sociala företags analysverktyg.

Projektet startade i januari 2013, och går hösten 2013 in i en ny fas med aktiviteter som är öppna även för utomstående. Dessa aktiviteter inkluderar en serie seminarier och workshops i Stockholm och en blogg med såväl löpande information om projektet som intressanta nyheter och länkar inom CIBA och närstående akademisk fält, http://blogg.sh.se/cibas. Två konferenser planeras inom projektet till 2014 respektive 2015.

De deltagande företagen M-Brain, Comintelli och Glykol har tillsammans mer än 60 års erfarenhet av branschen och tillför ett internationellt nätverk av specialister till projektet. Företagen ger också projektet tillgång till lösningar i framkant för insamling och hantering av information för att maximera en kunskapsbank.

CIBAS-projektets blogg: http://blogg.sh.se/cibas 

CIBAS-projektets blogg: http://blogg.sh.se/ciba.se 

– Vi välkomnar ett framåtblickande projekt som kommer att erbjuda en fördjupad studie av frågor vilka redan påverkar många parter och blir allt viktigare. Stöd från KK-stiftelsen och de deltagande företagen återspeglar trovärdigheten hos våra forskare och möjliggör för Södertörns högskola att stärka sin position inom ett nytt och spännande forskningsområde, säger Minna Räsänen, prefekt för Institutionen för naturvetenskap, teknik och miljö vid Södertörns högskola.

– M-Brain glädjs åt att kunna bidra till ett aktivt kunskapsutbyte mellan ledande företag och forskare. Som kunskapsföretag så ser vi ett stort värde i att jobba nära högskolan som kan fungera som en kreativ mötesplats för aktörer från olika branscher och forskningsfält, säger Johan Hammarlund, projektledare, M-Brain.

M-Brain är en av Europas ledande aktörer inom omvärldsbevakning med kontor i sju länder. M-Brain bevakar och analyserar sociala och redaktionella medier på nätet samt traditionella tryckta medier och radio-och TV. De bygger innovativa tjänster och lösningar på global täckning, stark teknik och mänskligt intellekt med 300 analytiker världen över som ger intelligens och värde till kunderna genom att förse dem med insiktsfulla rapporter och analyser baserade på information på över 30 språk.

Comintelli® är en ledande leverantör av mjukvarulösningar för omvärldsbevakning och informationshantering, med lösningar för Knowledge Management och Competitive Intelligence. Comintellis uppdrag är att skapa ordning i informationskaos genom att filtrera information enligt användarens specifika behov. Företaget grundades 1999 och med stor branscherfarenhet fortsätter Comintelli att svara på kundernas behov och utveckla flexibla system som sparar både tid och pengar.

Glykol AB utvecklar konceptuella IT- och informationstjänster. Kunderna vill ha kunskap i en snabb takt och behöver ständig information med en hög grad av relevans. Glykols uppdrag är att leverera teknik och information till den lärande organisationen. De har gett strategiska fördelar till politiska partier, svenska regeringen och inflytelserika aktörer sedan 2002.

Medieteknik vid Södertörns högskola bedriver forskning inom samskapande mediesystem och CIBA-området som kommer att förstärkas ytterligare genom denna forskning och kontakterna med CIBA-företag. Avdelningen för medieteknik ansvarar för undervisning relaterad till CIBA i nätbaserade informationssystem, informationsarkitektur och andra medieteknikkurser. För närvarande stärker Avdelningen för medieteknik sin profil inom områdena CIBA, datajournalistik, informationsvisualisering och informationsarkitektur. Detta projekt är en viktig del av en sådan utbildnings- och forskningsutveckling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera