4 oktober 2013

Ny, innovativ teknik hjälper äldre bli självständiga

Frågan hur vi ska hjälpa äldre människor att leva ett självständigt liv i sina egna hem och öka deras självständighet är ständigt aktuell. Ny och innovativ teknik kan vara en del av lösningen. Detta diskuteras under OPEN DAYS i Bryssel i oktober där bland annat BTH medverkar.

Ett av projekten är det BTH-ledda projektet Innovage. Projektet går ut på att ta hjälp av ny och innovativ teknik samt att motivera de äldre att se tekniken som ett komplement till stödet från personal, för att kunna hjälpa äldre att leva självständigt längre i sina egna hem. Den nya tekniken ska dessutom vara hållbar i det att den ska minimera miljöpåverkan. Ett exempel kan vara att på ett mycket enkelt sätt skicka hälsodata för diagnos på distans istället för att behöva ta sig till en vårdinrättning.

– Innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande är sannolikt nödvändiga för att möta det framtida behov som en åldrande befolkning innebär. Det är en tillväxtmöjlighet där BTH:s spetskompetens inom teknik, hälsa och ekohållbarhet samt regionens industri- och servicekompetens kan komma till nytta, säger Jenny Lundberg, BTH och projektledare för Innovage.

– Inom EU anses vi i Sverige vara ett föregångsland att ta efter i omsorg och vård av våra äldre. Det är nu dags att ta nästa steg; vi ska både behålla vår position inom omsorgen och vården och bli ett framgångsland inom ICT som stöd för våra äldre, menar Jenny Lundberg.

Under OPEN DAYS kommer flera frågor som rör den åldrande befolkningen och de många utmaningar som den europeiska äldreomsorgen står inför att diskuteras. Bland annat presenteras olika projekt som syftar till att finna hållbara, innovativa och praktiska lösningar som möjliggör ett längre självständigt liv, en ekonomiskt genomförbar omsorg för äldre och helt nya sätt att tänka kring strukturering av äldreomsorgen genom att använda innovativa metoder. Projekten ger också möjligheter för innovativa företag att utveckla nya verktyg och tjänster.

Fakta
OPEN DAYS är ett årligt fyradagarsevenemang under vilka städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, implementera europeiska unionens sammanhållningspolitik och visa på betydelsen av den lokala och regionala nivån för europeiska styrelseformer. OPEN DAYS 2013 kommer att äga rum i Bryssel den 7–10 oktober och workshopen Innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande äger rum den 8 oktober.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera