Artikel från VINNOVA
4 oktober 2013

Forskning ska bidra till att nå miljömål

Bättre modeller för att bedöma krocksäkerhet för kvinnor, bullerskärmar som inte stör stadsbilden, trängselskatt i Göteborg och nya metoder för insamling av kabel och elektronikavfall. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som får finansiering genom VINNOVAs utlysning Transport- och miljöinnovationer.

Utlysningen är den första inom programmet Innovationer för ett hållbart samhälle, som löper 2013-2016. Syftet är att bidra med ny kunskap inom transport och miljö och att medverka till att de svenska miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen kan nås.

– Sverige har tagit flera steg på väg mot ekologisk hållbarhet de senaste åren. Men 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås till 2020 med dagens förutsättningar. Det behövs mer forskning och kunskap för att möta utmaningarna och de projekt som vi nu finansierar är en del i detta, säger Martin Svensson, enhetschef på VINNOVA.

Totalt fördelas 68 miljoner kronor på 20 projekt:
ViVA Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source människomodeller för jämställd trafiksäkerhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut , 4 992 000

Urbana akustikskärmar, Chalmers tekniska högskola, 4 922 000

Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet, Chalmers tekniska högskola, 2 436 000 kronor

Bioteknisk förädling av industriella sidoströmmar (Biostream), Lunds universitet, 4 340 000

Skattning av reseefterfrågan baserad på mobilnätsdata, Linköpings universitet, 4 880 000

Städer som gruvor II: utveckling av affärsmässiga koncept genom implementering av pilotprojekt, Linköpings universitet, 3 178 000

Novel photocatalyst-coatet membrane filter for treatment of pharmaceuticals in waste water, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 3 080 588

How are air pollutants beyond current legislation from traffic impacted by actions to reduce CO2 emissions? IVL Svenska miljöinstitutet AB, 4 935 000

Holistisk miljöanalys av godstransporter, IVL Svenska miljöinstitutet AB, 3 410 000

Mot effektivare trängselstyrmedel; flexibla trängselavgifter, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 2 300 000

LogiWEEE – teknik och logistik för mer effektiv insamling av el- och elektronikskrot, Stiftelsen Chalmers industriteknik ,550 000

Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 4 837 998

WEEE ID – kunskap och teknik för mer hållbar återvinning av elektronikskrot, Stiftelsen Chalmers industriteknik, 3 000 000

Banöverbyggnad – en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda, Chalmers tekniska högskola, 3 330 600

Resurseffektiv kabelplaståtervinning, Swerea IVF AB, 4 589 000

Nivåvåtmarker, Hushållningssällskapet i Hallands län, 1 140 000

Planeringsmetoder för Linjebunden och Anropsstyrd Trafik i Samverkan (PLATS), Linköpings universitet, 2 727 000

Trängselskatt Göteborg, KTH, 2 000 000

Via Futura Concretis, Linköpings universitet, 3 890 000

Kubisk kiselkarbid som ett nytt solcellsmaterial, Linköpings universitet, 3 186 000

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera