Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2013

Effektivare snöröjning av cykelvägar

Under vintern 2012/13 har olika utrustning för sopsaltning, en halkbekämpningsmetod som kombinerar sopning och saltning, testats på några cykelstråk i Stockholm. Inför kommande vinter planeras en mer omfattande användning och i samband med detta ska VTI utvärdera metoden.

– Sopsaltning innebär att man sopar bort snön och saltar istället för att använda sand eller grus. För att kunna hålla nere saltmängden och minska risken för slaskbildning och återfrysning så vill man få ytan så ren från snö som möjligt innan man lägger saltet, därför snöröjer man med en sopvals monterad fram på fordonet, säger Anna Niska, forskare på VTI.

Sop-saltmetoden används i dag i några svenska kommuner, bland annat Linköping. Antingen så använder man salt upplöst i vatten (saltkoncentration 23 procent), eller så lägger man befuktat salt på den sopade vägen. Jämfört med traditionell plogning och sandning så innebär sopsaltning exempelvis bättre framkomlighet och minskad risk för punktering för cyklister samt bättre luftkvalitet då vägdammet minskar.

Sedan 2002 då Anna Niska doktorerade inom ämnet så har ingen detaljerad utvärdering gjorts i Sverige. Tanken är att VTI utifrån resultaten ska föreslå tänkbara förbättringar av metoden och utrustningen.

– Vi vill undersöka vilka som är de viktigaste för- och nackdelarna, hur ofta man behöver utföra sopsaltningen, vilka saltmängder som behöver spridas och på vilket sätt, under olika förhållanden. Det är intressant att se hur man bäst hanterar olika förutsättningar, exempelvis om cykelvägen ligger i sol eller skugga, om det är frosthalka eller halka på grund av nederbörd, säger Anna Niska.

Utvärderingen ska genomföras med hjälp av friktionsmätningar, saltmätningar och väglagsobservationer i samarbete med Stockholms stad. Uppdraget påbörjas under hösten och ska avrapporteras i juni 2014. Uppdragsgivare är Trafikkontoret i Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera