Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2013

Nytt vapen mot superbakterierna

Karolinska Universitetssjukhuset inviger den 3 oktober ett nytt system för storskalig och automatiserad diagnostik av bakterieinfektioner.

Maskinen, som är den första av sitt slag i Sverige, arbetar dygnet runt och odlingssvaren blir klara snabbare än förut. Den är 23 meter lång och tar upp ett halvt våningsplan i laboratoriehuset i Solna.

– Snabba analyser är mycket viktigt för framtidens sjukvård, då den ökande antibiotikaresistensen gör det svårare för oss att hitta rätt behandling, säger Tobias Allander verksamhetschef på Klinisk mikrobiologi.

Hittills har man ofta kunnat gissa sig till rätt behandling i väntan på svar, men det kommer att bli svårare i framtiden.

– För de svårast sjuka patienterna, kan några timmars tidsvinst vara livsavgörande, säger Tobias Allander.

Hundraårig metod skrotas
Odling av bakterier har i princip gjorts på samma sätt de senaste 100 åren, genom att stryka ut provet på agarplattor och titta efter bakterieväxt på plattorna nästa dag. Den nya utrustningen hanterar hela denna process automatiskt och resultatet blir därmed snabbare och säkrare.

Odlingsplattorna fotograferas digitalt och läses av på bildskärm. Speciell mjukvara hjälper till med tolkningen av bilderna och de odlade bakterierna artbestäms med masspektrometri. Här kan mer än 1000 odlingsprover per dag tas om hand vi kommer att få ett snabbare och säkrare svar på odlingsproverna.

Flerårigt samarbete
Utrustningens utformning är ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan Karolinska Universitetslaboratoriet och tillverkaren BD Kiestra, ett holländskt innovationsföretag. Utvecklingen av den nyaste delen av apparaturen har till stor del skett på Karolinska.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera