Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2013

Ny metod kortar problem med knäsmärta hos idrottare

En ny behandlingsmetod där man genomför titthålsoperation i knäleden med hjälp av ultraljud ger patienter med kroniskt smärtande knäskålssena, så kallat hopparknä, snabbare återgång till smärtfri idrott, patienterna blir nöjdare och får mindre problem smärta i det korta perspektivet.

Kroniskt smärtande senor är en vanlig orsak till att motionärer och elitaktiva idrottare måste minska ner eller avsluta sitt idrottande. En kroniskt smärtande knäskålssena, hopparknä, är dessutom en diagnos som är känd för att vara svår att behandla och ibland även är svår att diagnosticera. Behandlingen av såväl den kroniskt smärtande hälsenan som hopparknä har varit mycket omdebatterad den senaste tiden.

I sin avhandling utvärderar Lotta Willberg den relativt nya ultraljudsvägledda injektionsbehandlingen; skleroserande injektioner och den helt nya behandlingsmetoden; ultraljudsvägledd artroskopi (titthålsoperation). Den senare metoden har hon och hennes kollegor utvecklat själva inom ramen för avhandlingen, med stöd av grundforskning om var smärtan kommer ifrån vid så kallat hopparknä; djupt om senans infästning i knäskålen. 

Avhandlingen visar att skleroserande injektioner med polidocanol, samma läkemedel som används vid behandling av åderbråck, vid behandling av kroniskt smärtande mittportionstendinos i hälsenan verkar vara en framgångsrik metod när det gäller behandling av smärtan. Lotta Willbergs rekommendation är att vid behandling med skleroserande injektioner med polidocanol använda styrkan 5 mg/ml samt att strikt hålla sig till den ursprungliga metoden där man ger mycket små volymer, maximalt 2 ml per behandlingstillfälle, för bra behandlingsresultat när det gäller smärtan.

Vid kroniskt smärtande knäskålssena, så kallat hopparknä visar avhandlingen att både behandling med skleroserande injektioner polidocanol och ultraljudsvägledd artroskopi kan ge goda kliniska resultat. Den ultraljudsvägledda artroskopin ger dock en betydligt snabbare återgång till smärtfri idrott, nöjdare patienter och mindre smärta i det kortare perspektivet. I långtidsuppföljningen av den jämförande studien av den helt nya operationsmetoden och injektionsbehandlingen med polidocanol, visar avhandlingen dock att resultaten är jämförbara när det gäller smärta och aktivitetsnivå efter lång tid (3-4 år).

– En annan intressant iakttagelse som ingen tidigare visat är att knäskålssenan verkar kunna normaliseras utseendemässigt efter behandling med den ultraljudsvägledda artroskopimetoden som vi har utvecklat. Utseendet ultraljudsmässigt verkar dessutom kunna ha en koppling till patientens symtom, säger Lotta Willberg.

FAKTA
Lotta Willberg bor på Lidingö och arbetar som överläkare, specialist i ortopedi, vid Capio Artro Clinic AB, Sophiahemmet, i Stockholm, samt är doktorand vid institutionen för kirurgisk och erioperativ vetenskap, enheten för idrottsmedicin, Umeå universitet.

Fredagen den 4 oktober försvarar Lotta Willberg, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Kroniskt smärtande knäskåls- och hälsenor – skleroserande injektioner och ultraljudsvägledd artroskopisk kirurgi.(Engelsk titel: Patellar- and Achilles Tendinopathy – sclerosing injections and ultrasound-guided arthroscopic shaving).
Opponent: Jerker Sandelin, docent/överläkare, ortopedi och traumatologi, sjukhuset Orton, Helsingfors, Finland. Huvudhandledare: Håkan Alfredson.

Avhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-80194

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera