Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2013

Europeiskt mångmiljonregn till kemi och fysik i Lund

Fyra forskare vid Lunds universitet får 73 miljoner kronor när nu de prestigefyllda anslagen från ERC, Europeiska forskningsrådet, delas ut. Två kemiforskare får nära 43 miljoner kronor. Dessutom får två fysiker 30 miljoner kronor. Anslagen går till forskning om Alzheimers, självbyggande nanopartiklar, elektronstudier med ultrasnabba kamerablixtar samt nanotrådar.

När nu ERC tillkännager vem som får anslag ligger Lunds universitet i topp av alla svenska lärosäten, med tre så kallade Advanced Grants och ett Starting Grant. Kemisterna Sara Snogerup Linse och Peter Schurtenberger samt atomfysiker Anne L´Huillier tilldelades var sitt ERC Advanced Grant, som riktar sig till etablerade forskare i världsklass. Kimberly Thelander tilldelas ERC Starting Grant för yngre lovande forskare. Det är andra gången som professor Anne L´Huillier tilldelas anslaget.

Anne L’Huillier, professor i atomfysik, får drygt 17 miljoner kronor under fem år. Hennes forskning handlar om ultrasnabb atomfysik, även kallad attofysik; om öppna ögonen för en värld som vi länge vetat fanns men fram till nu inte har kunnat se – elektronernas värld. En värld av ofattbart små och snabba förlopp och fenomen. Utvecklingen av lasertekniken har kommit så långt att vi faktiskt har möjlighet att studera den världen med hjälp av ultrakorta attosekundsljuspulser (en attosekund är en miljarddel av en miljarddel av en sekund) som fungerar som ultrasnabba kamerablixtar. Med hjälp av ERC-pengarna kommer Anne L’Huillier och hennes kollegor att studera fundamentala atomfysikfrågor. Förenklat handlar dessa om att mäta hur det går till när en atom blir en jon, var, när och hur elektroner lämnar en atom samt hur snabbt olika elektroner rör sig.

Sara Snogerup Linse , professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap, får nästan 22 miljoner kronor för sin forskning kring Alzheimers. Hennes forskning handlar om att undersöka det tidiga skedet i den kedjereaktion som leder till att hjärnceller dör. Alzheimers sjukdom orsakar minnesförlust och personlighetsstörning. Man vet i dagsläget inte exakt hur sjukdomen uppstår, men ett proteinfragment som kallas amyloid-beta tycks vara en viktig komponent i sjukdomsmekanismen. Amyloid-beta finns i vätskan runt hjärnan och i ryggmärgen. Hos de som drabbats av Alzheimers sjukdom finns ansamlingar, så kallade plack, av amyloid-beta i hjärnan. Sara Snogerup Linse studerar på detaljnivå hur händelseförloppet ser ut när amyloid-beta bildar beståndsdelarna till dessa plack. Förhoppningen är att forskningsresultaten på sikt kan leda till en ny typ av mediciner som kan ha effekt i de tidigaste stadierna av sjukdomsutvecklingen.

Peter Schurtenberger, professor i fysikalisk kemi, får närmare 21 miljoner kronor för forskning på att skapa specialdesignade nanopartiklar, kolloider, som kan bygga komplexa strukturer av sig själva — ungefär som om lösa legobitar kunde organisera sig själva och bygga ett legohus med hjälp av inbyggda instruktioner. Inspirationen till denna forskning är hämtad ur naturens egen förmåga att låta cellernas minsta beståndsdelar, molekyler, binda till varandra och bygga upp de strukturer som tillsammans bildar de levande cellernas sinnrika inre maskineri. Målet är att inom nanoteknologin kunna bygga liknande komplexa strukturer där bygginstruktionerna redan från början är inprogrammerade i ingredienserna. De kolloider som Peter Schurtenberger använder i denna forskning är, till skillnad från cellens molekyler, stora nog att studera i mikroskop under de byggprocesser som ska testas.

Kimberly Dick Thelander, lektor i Fasta tillståndets fysik, får ett så kallat ERC:s Starting Grant för yngre forskare. Kimberly Dick Thelander får 13 miljoner kronor under fem år för sin forskning om nästa generation nanotrådar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera