Tema

Intelligent papperskasse minskar behov av tillsatser i maten

ifoodbag — en avknoppning från KTH — ska i samarbete med forskningsinstitutet Innventia utveckla en matkasse i papper med kyl- och frysfunktion som fungerar upp till 24 timmar för livsmedel. Konceptet innebär enklare och billigare transport av kylda varor, minskat livsmedelssvinn, ökad kvalitet på livsmedel samt mindre behov av tillsatser.

Livsmedelsbranschen är utsatt för hård konkurrens och att leverera lönsamhet har blivit allt svårare. Detta har lett till ett enormt utbud av olika varor och produkter i syfte att maximera försäljning och vinstmarginaler, som i sin tur gör leveranskedjan komplicerad. Prispressen på livsmedel och den komplexa leveranskedjan som ställer stora krav på hållbarhet, har lett till att de flesta livsmedel idag innehåller tillsatser, som exempelvis konserveringsmedel och stabilisatorer. Sämre livsmedelskvalitet och ökad mängd tillsatser kan öka risken för fetma och andra välfärdssjukdomar. För samhället, d.v.s. både producent, konsument och miljö/omvärld, finns ett stort behov av leverans av livsmedel med hög kvalitet och minskat livsmedelssvinn på ett kostnadseffektivt sätt.

Konceptet som kommer att utvecklas av ifoodbag och Innventia är ett system med en papperskasse med kyl- och frysfunktion som fungerar i upp till 24 timmar för livsmedel. Kostnaden för kassen kommer att vara i paritet med kostnaden för en konventionell papperskasse. Hög kvalitet på alla livsmedel kan bibehållas genom detta system. Systemet bygger på principer om ”lean production”, d.v.s. optimal hantering av tillgängliga resurser. Nyttan med konceptet är, förenklad och därmed billigare distribution av livsmedel som idag kräver kyltransport, minskat livsmedelssvinn, och därmed minskad miljöbelastning och minskade kostnader, samt slutligen ökad kvalitet på och mindre behov för tillsatser i livsmedlen som når slutkunden.

– Studier pekar på en allt större efterfrågan på intelligenta förpackningar. Här har pappersindustrin goda möjligheter att ta en viktig roll, säger Torgny Persson, affärsområdeschef Material Processes på Innventia.

– Vi är övertygade om att detta kan vara nästa stora förpackningsinnovation inom livsmedel, säger Karl Fallgren, VD på ifoodbag.

Intelligent papperskasse minskar behov av tillsatser i maten

 lästid ~ 1 min