Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2013

Sågverken: Bättre lönsamhet med mindre sortiment

Proaktiv sortimentshantering föreslås i en lic.avhandling vid Linköpings universitet, som ett sätt att förbättra sågverkens allt svagare lönsamhet.

De svenska sågverken har på senare år ställts inför stora utmaningar med vikande efterfrågan på sina produkter, vilket resulterat i lägre priser och minskad lönsamhet. Byggmaterialhandeln tar stora volymer från sågverken som levererar en mängd olika sortiment till olika butiker. Det skapar ett stort eget sortiment att hantera, och eftersom trä är en lågförädlad produkt med små marginaler skapar stora sortiment höga kostnader som påverkar lönsamheten.

En idé för att förbättra lönsamheten, s.k. proaktiv sortimentshantering, har utvecklats av Daniel Ellström, industridoktorand från SCA och verksam inom forskningsprogrammet Lean Wood Engineering, Linköpings universitet.  Genom att vara proaktiv och påverka butikerna i deras produktval kan sågverken samordna sortimenten i de olika butikerna. Och ett mindre sortiment kan i sin tur förbättra kostnadseffektiviteten, säger Daniel Ellström.

Den senaste tidens utveckling mot en mer kundfokuserad organisation har varit nödvändig för att sågverken ska behålla sina kunder i en tuff konkurrens, men har samtidigt lett till höga produktionskostnader och problem med lönsamhet. Den proaktiva sortimentshantering som Daniel Ellström föreslår, ska möjliggöra för sågverken att minska sina produktionskostnader samtidigt som efterfrågan i byggvaruhandeln tillgodoses.

–  Detta är ingen tillbakagång mot hur sågverk historiskt sett arbetat utan ett sätt att ta hänsyn till kundernas krav utifrån egna förutsättningar. Sortimentshanteringen kan även bidra till ökad lönsamhet för handeln, konstaterar Daniel Ellström.

–  Sortiment anpassade efter respektive butiks kundgrupp och en minskad lagerhållning ger möjlighet till diversifiering mellan butiker och bör leda till bättre lönsamhet även för byggvaruhandeln

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera