Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2013

JIBS utökar exporten av kunskap till Afrika

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda. Redan nu i höst börjar arbetet på plats i Rwanda.11 svenska lärosäten är delaktiga i Sidaprojektet som ska stötta University of Rwanda i en satsning på forskning och forskarutbildning.

– Projektet är både innovativt och unikt så det passar vår kultur, säger Johan Roos, vd och akademisk ledare för JIBS. Våra fokusområden är entreprenörskap, förnyelse och ägarskap och det är områden förenade med stora utmaningar. Samarbetet stärker vårt arbete med att göra JIBS ledande inom dessa områden. För oss är projektet också ett sätt att visa globalt samhällsansvar – vi är med och utvecklar ett spännande land som The Economist har kallat Afrikas blivande Singapore.

Lars Hartvigson, senior advisor and coordinator på JIBS, ser fram emot projektet.

– Det blir ett intensivt och spännande arbete. Vi kommer att lära oss mycket som vi kan ta med oss hem till våra klassrum i Sverige.

På JIBS har man haft möjlighet till genrep, eftersom man sedan tidigare har ett pågående avtal med Addis Abeba University i Etiopien. En grupp doktorander därifrån kommer nu i oktober till Jönköping för att studera ett fyra veckor långt block.

– Det är den första kullen doktorander som har utbildas av Addis Abeba University någonsin, berättar Lars Hartvigson. Det blir historiskt! Och vi på JIBS spelar en helt avgörande roll för att detta ska lyckas.

Hartvigson förklarar modellen för doktorandutbildningen:

– Tidigare samarbeten kring forskarutbildning har byggt på att svenska universitet antagit och utbildat doktorander från utvecklingsländer i Sverige. Men eftersom de då byggde upp nätverk här ville de ofta hellre fortsätta sin akademiska karriär i västvärlden. Det är ju naturligt, men få återvände hem, och poängen med projektet från Sidas håll var ju att bygga upp större forskningskapacitet i utvecklingsländerna.

Därför ändrade man upplägget. Idag läser doktoranderna fortfarande några av sina kurser på JIBS, men de är i kortare block. Istället skickar JIBS ner lärare till Etiopien som undervisar på plats, och bygger upp större möjligheter till forskning och utbildning där.

Det är den modellen som också kommer att användas i Rwanda, där JIBS nu, helt finansierade av Sida, ska arbeta med att stärka lokala masterutprogram och starta och utveckla lokala doktorandutbildningar. Dessutom ska 7 doktorander från Rwanda påbörja sin doktorandutbildning på JIBS under vårterminen 2014. Dessa doktorander kommer att bedriva sin forskning i Rwanda. Det är ett stort men välkommet arbete.

Vd Johan Roos ser både möjligheterna och utmaningarna i projektet.

– Vi ska  arbeta i en främmande miljö och kultur, och leverera resultat där. Det ställer krav både på oss och på vår samarbetspartner samtidigt som vi inte kan utgå ifrån att allting fungerar som hemma. Kreativitet och innovationsförmåga kommer att vara nödvändiga kvaliteter hos de som jobbar i projektet. Men det passar oss på JIBS. Vi är entreprenörer i själ och hjärta.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera