Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2013

Ny vägbelysning – hur miljövänlig är den?

Offentlig utomhusbelysning kräver mycket energi och har lång livslängd. Det finns stora vinster att hämta vid byte till ny, energieffektiv belysning. Men vilka lampor är bäst ur miljösynpunkt om man räknar in hela livscykeln från tillverkning till avfall?

I ett nystartat projekt studeras den nya belysningens miljöpåverkan och dessutom medverkar VTI i framtagandet av internationella rekommendationer för hur man kan minimera miljöeffekterna av belysning. Den snabba utvecklingen av energieffektiv belysning gör att marknaden svämmar över av nyproducerade lampor som inte blivit fullt ut undersökta med tanke på miljöaspekter.
 
– Ny energieffektiv belysning verkar lovande ur flera aspekter men det saknas en övergripande kunskap om miljöeffekterna. VTI ska därför ta fram en översikt avseende livscykelanalys, hållbarhet, CO2 och energiprestanda gällande ny offentlig utomhusbelysning, säger Annika Jägerbrand, forskare på VTI.
 
Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna peka ut viktiga miljömått som kan användas för att identifiera belysning som är både energieffektiv, miljövänlig och klimatneutral.
 
– Om man inte tagit hänsyn till alla miljöeffekter och livscykelperspektivet är risken stor att den produkt som påstås vara mest energieffektiv och miljövänlig kanske inte alls är det, menar Annika Jägerbrand.
 
Besparingspotentialen är mycket hög när nya energieffektiva lampor ersätter traditionell belysning, vilket medför minskad miljöpåverkan. Ett exempel från en gång- och cykelväg i Stockholm där man bytte från kvicksilverlampor till Led-lampor visar att energivinsten blev hela 80 %. Men det finns också negativa sidor och på senare år har det publicerats flera vetenskapliga artiklar och rapporter som synliggör den nya belysningens nackdelar. Läckage av bly samt höga halter av koppar, zink och bly som gör att vissa lampor måste klassas som miljöfarligt avfall, är exempel på faktorer som minskar miljövänligheten.
 
Annika Jägerbrand ska som en del i projektet ingå i en internationell kommitté ”Artificiell belysning och dess påverkan på naturmiljön” (TC 5-27) under International Commission On Illumination (CIE). Kommittén ska ta fram en guide och tekniska rekommendationer för hur man kan minimera miljöeffekterna av belysning, bland annat gällande påverkan på flora och fauna.
 
FAKTA
Projektet kommer att redovisas i en VTI rapport i slutet av 2014. Finansiering för projektets genomförande kommer från Energimyndigheten medan Trafikverket sponsrar medverkan i TC 5-27.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera