Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2013

Gasproducerande laxparasit kommer till ytan

Forskningsresultat från Uppsala universitet visar att laxparasiten Spironucleus salmonicida genererar energi i sina celler på ett annat och mer ”ursprungligt” sätt än de flesta andra högre organismer. Resultaten ger ny information om livets utveckling, men har också betydelse för utveckling av nya läkemedel mot parasitsjukdomar.

Mitokondrier är energiproducerande organeller som finns i de flesta celler, inklusive människoceller. En grupp forskare vid Uppsala universitet har nu gjort en upptäckt som för första gången visar att Spironucleus salmonicida, en parasit som kan döda laxar i laxodlingar, har en typ av modifierad mitokondrie som kallas hydrogenosom.  Hydrogenosomer saknar DNA och producerar energi på annat sätt, med vätgas som biprodukt. Liknande organeller har hittats hos andra sjukdomsframkallande parasiter som den sexuellt överförbara Trichomonas vaginalis och den nyligen mycket uppmärksammade tarmparasiten Dientamoeba fragilis. (länk till Vetandets värld). Studien publiceras idag i tidskriften Nature Communications.

Enligt forskarna tycks organismer med hydrogenosomer vara mycket vanligare än vad man tidigare trott i olika syrefattiga miljöer på jorden. Men de konstaterar att det än så länge är oklart hur den eukaryota cellen (se fakta) uppstod.

– Men det är möjligt att den allra första bakterien som smälte samman med den eukaryota cellen och gav upphov till mitokondrien hade vätgasproducerande förmåga. Det kan förklara att hydrogenosomer finns i organismer från de flesta delarna av det eukaryota stamträdet.

– Vi är i början på en spännande resa, där vi inte bara kan hitta nya måltavlor för behandling av viktiga parasitsjukdomar utan även förstå hur vår äldsta släkting, den första eukaryota cellen, uppstod säger Staffan Svärd, professor i eukaryot mikrobiologi vid Uppsala universitet.

FAKTA
En eukaryot organism har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran. Mitokondrier är energiproducerande organeller som finns i de flesta eukaryota celler, inklusive människoceller. Man tror att mitokondrien har sitt ursprung i en bakterie som smälta samman med en annan cell gav upphov till den första eukaryota cellen. Genom nedbrytning av socker med hjälp av syre produceras energi i mitokondrien som kan användas för cellens funktion. I många eukaryota celler, framförallt i syrefattiga miljöer, har dock mitokondrien förändrats så att energi produceras utan närvaro av syre och genom andra vägar.

Studien har erhållit finansiering från bland annat Vetenskapsrådet och FORMAS.
Referens: Ögren et al. Dientamoeba fragilis DNA detection in Enterobius vermicularis eggs. Pathogens and Disease 2013. Nature Communications doi:10.1111/2049-632X.12071

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera