Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2013

Ny bok om skolbibliotek ska ge inspiration till verksamhetsutveckling

Skolbibliotekens förutsättningar har förändrats, bland annat på grund av ny lagstiftning, ny teknik och nya läroplaner. I en forskningsantologi beskrivs nu de aktuella rollerna för skolbiblioteken: vem som styr, hur de används och hur man kan utveckla verksamheten.

Det är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh, professor respektive lektor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, som är redaktörer för boken. Man kan säga att den kom till för att den behövs.

– Ja, det finns behov av en ny kursbok eller lärobok i bibliotekarieutbildningen och det har utbildare gjort klart för oss, säger Louise Limberg. Den som hittills har använts i de här sammanhangen är drygt tio år gammal, och eftersom det har hänt så mycket behövs det en ny. Så då gjorde vi en sådan.

– Tanken är att den här antologin ska kunna användas på bibliotekarie- och lärarutbildningar, men också av personer som är yrkesverksamma i skolor och på skol- och folkbibliotek, säger Anna Hampson Lundh.

Skollagen ställer krav
På senare år är det mycket som har förändrats för skolbiblioteken. Till exempel ställer den nya skollagen större krav på tillgång till skolbibliotek i både grund- och gymnasieskolor. Skolbiblioteken används också i ökad utsträckning för informationssökning när eleverna gör projektarbeten. Och de spelar en viktig roll i läsfrämjande aktiviteter.

Men även om varje skola enligt lagen måste ha tillgång till ett bibliotek är de lokala variationerna mycket stora, allt från att ha egen bibliotekarie på heltid till att biblioteket drivs av en lärare några timmar i veckan.

– Med den här antologin vill vi ge en överblick över det politiska landskapet som styr skolbiblioteken, säger Anna Hampson Lundh. Vi visar också på skolbibliotekens roller för läsfrämjande och informationssökande, samt hur forskning kan användas i det praktiska arbetet i skolbiblioteken.

Stöd för utveckling av skolbiblioteken
Boken bygger på aktuell svensk och internationell forskning om skolbibliotek. Louise Limberg och Anna Hampson Lundh betonar vikten av att lyfta fram frågor om hur skolbiblioteken fungerar och framför allt hur de kan fungera bättre.

– De flesta önskar förstås ökade resurser, men det är ju inte alltid så lätt att få, säger Louise Limberg. I boken kan man hitta stöd för att utveckla skolbiblioteksverksamheten med befintliga resurser. Det kan då handla om sådant som att ompröva rutiner, att våga satsa på nya projekt i ett fördjupat samarbete mellan bibliotekarie, lärare och elever.

– Det gäller för personalen på skolbibliotek att själva vara aktiva och verka för en utveckling, säger Anna Hampson Lundh. I antologin beskrivs forskning om skolbibliotek, och att det forskas på det här området visar i sig på att biblioteken är viktiga. Men vi väcker också frågor om vad skolbibliotek är, vad de kan vara och hur de kan utvecklas. Det kan ge inspiration och uppslag till personal på skolor och skolbibliotek.

Titel: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap, En forskningsantologi
Redaktörer: Louise Limberg och Anna Hampson Lundh.

Övriga medförfattare: Mats Dolatkhah, Helena Francke och Cecilia Gärdén.

Förlag: BTJ förlag Utgivning: 20 september 2013
Boken har finansierats via medel från Kungliga Biblioteket

Fotnot: Seminarier om boken hålls under hösten, bland annat på Bok- & Bibliotek i Göteborg, torsdagen den 26 september och på Bio Roy i Göteborg den 2 oktober vid en konferens om skolbibliotek.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera