Artikel från Jönköping University
11 september 2013

Miljonbelopp till folkrörelse som främjar aktivitet och trygghet

Hälsohögskolan i Jönköping deltar i ett projekt med Landräddningen, en nationell stödorganisation som erbjuder hjälp till behövande människor utanför hemmet. Landräddningen kan hjälpa i situationer, där den offentliga hjälpen inte behöver rycka in eller saknas. Med hjälp av modern teknik och frivilliginsatser kan tryggheten öka.

Martina Boström och Sofi Fristedt, forskare vid Hälsohögskolan har tillsammans med Posifon AB, Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund samt forskare från Högskolan i Borås fått 1,5 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla konceptet Landräddningen.

Landräddningen är en ideell rikstäckande organisation som genom frivilliginsatser erbjuder hjälp till behövande i situationer, där den offentliga hjälpen inte behöver rycka in eller saknas. Med hjälp av modern teknik och frivilliginsatser ökar Landräddningen tryggheten.

Forskargruppen på Hälsohögskolan kommer att utvärdera nyttan och det upplevda värdet av Landräddningen, såväl för behövande som volontärer.

– Vi anser att denna sociala innovation är nytänkande och det är därför angeläget att inkludera en bredare grupp av användare då det ännu är oklart vilka grupper som kan ha och uppleva bäst nytta av larmet, säger Sofi Fristedt, forskare vid Hälsohögskolan.  

Många vill leva ett glädjefullt, aktivt liv, våga utmana sig själva och känna trygghet att självständigt delta i aktiviteter och samhällsliv – att kunna göra detta är mer självklart för vissa än andra. Möjligheten att kunna larma närstående eller personer i ens närhet när behov av hjälp uppstår, kan vara en faktor som genererar en tryggare vardag med utökad fysisk aktivitet. Företrädare inom den kommunalt finansierade omsorgen bedömer dock att dessa larm inte kommer att erbjudas i någon större omfattning. Anledningen är att kommunerna inte har resurser nog att bära utökat ansvar för medborgarnas välbefinnande utomhus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera