Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2013

Ökad kunskap om skyddande slem

När kroppens slem torkar minskar dess skyddande egenskaper och risken för sjukdom ökar. En avhandling ger oss ny kunskap om hur slemmets egenskaper förändras vid olika förhållanden, kunskap som kan användas för att förbättra tillförsel av läkemedel.

Slem är ett vattenbaserat skikt som täcker de inre vävnaderna i kroppen, till exempel näsan, munhålan, magen och tarmarna. En av dess viktigaste egenskaper är att skydda den underliggande vävnaden mot uttorkning varför det innehåller stora mängder vatten. Kommer slemmet i kontakt med torr luft en längre tid börjar det dock torka ut, vilket minskar dess skyddande egenskaper och ökar risken för olika sjukdomstillstånd.

– När slemmet torkar ut ändras dess struktur, det övergår från att vara elastiskt till att bli glasliknande, förklarar Yana Znamenskaya, Malmö högskola.

Znamenskaya disputerar på torsdag med avhandlingen “Effect of hydration on thermodynamic, rheological and structural properties of mucin“.

För att förstå hur slem fungerar har hon studerat dess beståndsdelar.

– En viktig komponent för slemmets skyddande egenskaper är mucin. Det är en komplex molekyl som vi vet mycket lite om, i synnerhet är kunskapen mycket begränsad när det gäller hur dess egenskaper påverkas av vatten.  

– För att klarlägga mucinets fundamentala egenskaper har jag studerat hur molekylen påverkas när fuktighetsgraden och temperaturen ändras. Kunskap vi behöver för att till exempel optimera läkemedelstillförsel.

Znamenskaya har använt sig av en rad olika metoder och tekniker i sin forskning och visar så kallade vätningskurvor som beskriver hur mycket vatten mucin kan ta upp vid olika temperaturer. Hon visar även vid vilka förhållanden övergången från ett glasartat till ett elastiskt tillstånd sker.

– Det är ett komplext system och vi har fortfarande mycket att lära, men jag hoppas att min forskning ska komma till användning när det gäller till exempel läkemedelstillförsel och beläggningar av biomaterial.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera