Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2013

Risken ökar snabbt vid rattfylleri

Risken att dödas eller skadas i trafiken ökar betydligt när man kör rattfull och alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Risken ökar snabbt ju högre alkoholhalten i blodet är.

Riskkurvan visar att med 0,2–0,4 promille alkohol i blodet så är risken att dö cirka 12 gånger högre jämfört med om du är nykter. Risken ökar sedan snabbt ju högre alkoholhalten i blodet är. Analyserna visar också risken är högre på natten.

VTI har tagit fram en riskkurva som visar hur stor riskökningen är utifrån hur hög alkoholkoncentration man har i blodet, baserat på siffror för omkomna personbilsförare i Sverige. Riskkurvan visar risken för en förare med en viss alkoholkoncentration i blodet att dödas i en trafikolycka, jämfört med risken för en nykter förare.

– Riskkurvan visar att med 0,2–0,4 promille alkohol i blodet så är risken att dö cirka 12 gånger högre jämfört med om du är nykter. Risken ökar sedan med ökad alkoholkoncentration och för intervallet 2,2–2,4 promille är risken nästan 1 300 gånger högre, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.

Analyserna visar också att riskkurvan ser olika ut på dagen och på natten. Riskkurvorna är relativt lika vid låga koncentrationer men kurvan för körning på natten ökar kraftigare och för intervallet 2,2–2,4 promille är den skattade riskökningen cirka 3 300 gånger på natten.
Beräkningarna baseras i huvudsak på Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor och data från polisens bevisinstrument.

FAKTA
Gränsen för rattfylleri i Sverige är 0,2 promille, grovt rattfylleri 1 promille.
Läs mer hos VTI på VTI notat 25-2013

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera