Tema

Nytt centrum för flyg- och rymdfysiologi

KTH öppnar ett nytt forskningscentrum vid namn ”Centrum för flyg- och rymdfysiologi” (SAPC) som kommer att bedriva forskning kopplat till medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart.

Centret har även ansvar för den vetenskapliga koordinationen av den europeiska forskning som genomförs på rymdstationen med astronauter som försökspersoner. SAPC har som övergripande målsättning att utöva och stödja forskning, utveckling och undervisning inom rymdmedicin.   

SAPC, som är beläget i KTH:s lokaler i Solna, delar personal och laboratorieresurser med avdelningen för omgivningsfysiologi som tillhör Skolan för teknik och Hälsa vid KTH.  

Den europeiska rymdstyrelsen (European Space Agency, ESA) har nyligen placerat ett kontrakt om knappt 5 miljoner svenska kronor per år för att SAPC skaA ge stöd till forskargrupper som har experiment som genomförs på den Internationella Rymdstationen, ISS.  

Vid öppnandet kommer Thomas Reiter, direktör för Europas bemannade rymdprogram, Olle Norberg, chef för svenska rymdstyrelsen, Christer Fuglesang och andra KTH-anställda att närvara.  

Nytt centrum för flyg- och rymdfysiologi

 lästid ~ 1 min