Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2013

Ledarskap viktigt för innovationsskapande

En avhandling visar hur ledarskap påverkar innovationsförmågan i forsknings- och utvecklingsgrupper i svensk industri. Men hur själva organisationen stödjer innovation har också betydelse.

Ledare är centrala för organisationers innovationsförmåga då de kan stimulera medarbetarnas vilja och driv att skapa innovativa produkter – men också sabotera detta driv. En stöttande arbetsrelation mellan ledare och medarbetare är positivt relaterad till initiativförmågan hos medarbetarna. Och individer med hög initiativförmåga producerar fler innovationer.

Det kommer Leif Denti fram till i sin avhandling där han sökt efter psykologiska faktorer som förklarar sambandet mellan ledarskap och innovation i forsknings- och utvecklingsmiljöer.

– Individer som tar stort eget initiativ driver sina egna idéer och försöker lösa problem innan de blir för stora. Dessa individer producerar även fler patent och nya produkter, säger Leif Denti.

Men inte bara goda relationer mellan chefen och medarbetaren spelar roll. Hur organisationen stödjer innovation påverkar troligen också ledarens förmåga att locka fram gnistan hos sina medarbetare. Leif Denti har kunnat se att ledarskap och stödjande organisationer förstärker varandra.

– I avhandlingen visar jag att sambandet mellan ledarskap och personligt initiativtagande är starkare när graden av organisatoriskt stöd är starkt, säger han.

I en stödjande organisation kommunicerar ledningen att innovation är önskvärt och uppmuntrar öppen dialog kring nya idéer. Stödjande organisationer ger också stor frihet och eget mandat till utvecklingsgrupper, samt resurser öronmärkta för innovation.

Slutligen visar avhandlingen hur ledare kan stjälpa innovationsförmågan i forsknings- och utvecklingsgrupper.

– Ledare som negligerar sitt ledaransvar, begränsar sina medarbetares frihet, och är ointresserade av nya idéer underminerar medarbetarnas motivation och skapar frustration. Resultatet blir sämre lösningar, färre idéer och minskad samarbetseffektivitet, säger Leif Denti.

FAKTA
Avhandlingens titel: Leadership and Innovation in R&D Teams
Opponent: prof Bernard Nijstad, University of Groningen
Tid för disputation: fredag 6 september.
Avhandlingen kan laddas ned på: http://hdl.handle.net/2077/33160

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera