Tema

Östersjöns miljöhistoria ska utforskas

En internationell forskningsexpedition ska kartlägga Östersjöns klimat- och miljöutveckling de senaste 130 000 åren. Det är första gången någonsin som det borras i Östersjöns bottensediment i vetenskapligt syfte.

Den 7 september inleder European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD) en två månader lång forskningsexpedition i Östersjön. Totalt ska sedimentprov tas från sju platser, och flera av borrningarna görs invid Sveriges kust; i Hanöbukten, utanför Landsort samt i Ångermanälven. Ombord på borrfartyget Greatship Manisha finns en internationell forskargrupp, som leds av forskningscheferna Thomas Andrén, Södertörns högskola, och Bo Barker Jørgensen, Aarhus Universitet i Danmark.

– Det främsta syftet med expeditionen och forskningsprojektet är att förstå Östersjöregionens verkligt långa miljöhistoria bättre, säger Thomas Andrén och fortsätter:

– Vi kommer borra på ett vattendjup upp till 450 meter. Borrkärnorna kommer att ge oss både detaljerad information om den tidigare klimatutvecklingen i regionen och om den skandinaviska inlandsisens variationer i utbredning under den senaste istiden.Proverna kommer även att kunna bidra till att förutse Östersjöregionens framtida respons på förändringar i klimatet.

Expeditionen genomförs inom ramen för Integrated Ocean Drilling Program (IODP) som är ett världsledande marint forskningsprogram och utgörs av ett samarbete mellan Japan, USA, ett konsortium av forskare från de europeiska länderna och Kanada. Till IODP är också Australien, Indien, Kina och Nya Zeeland knutna.

Media har inbjudits till en presskonferens där forskningscheferna Thomas Andrén och Bo Barker Jørgensen ger en översikt av expeditionen. Expeditionens projektledare Carol Cotterill vid British Geological Survey, Edinburgh, Skottland, kommer att ge mer information om projektets utmnande logistik.

Östersjöns miljöhistoria ska utforskas

 lästid ~ 1 min