Tema

Ny forskning kan minska fartygssprickor

Ett forskningsprojekt har pågått på BTH, där slutresultatet kan användas för att förhindra sprickbildning på fartyg och flygplan.

Projektet heter ”Kvalitet hos sandwichkompositer och stålkompositers fogars respons på utmattning, stötar, explosioner och designparametrar”, och har pågått sedan 2011.

Det treåriga forskningsprojektet hade som mål att hitta metoder och verktyg för skrovövervakning i kompositer på fartyg, tillsammans med tillverkningsmetoder för kompositer. Dessa metoder kan även användas för att övervaka själva tillverkningen av kompositerna. Övervakning av skrovet under gång förbättrar både säkerhet och ekonomi. För fartyg till havs innebär det även att tiden då fartyget behöver ligga i docka minskar. Tekniken, som är baserad på ultraljud, kan även användas för flygplan.

FAKTA
Den 29 augusti ska resultatet demonstreras, företagen berättar hur denna forskning kan användas i deras verksamhet, och forskare berättar om hur sprickbildning kan undvikas.
Medverkar vid presentationen gör forskare från BTH samt representanter från Kockums, ABB och FMV.
Projektet har finansierats med medel från KK-stiftelsen.

Ny forskning kan minska fartygssprickor

 lästid ~ 1 min