Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2013

Bevis för lyxiga tyger och koppar­utvinning i cyprisk bronsålderstad

En svensk arkeologisk expedition har grävt fram en hittills okänd del av bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke (cirka 1600–1100 f.Kr). Bland fynden finns en anläggning för kopparutvinning och framställning av bronsföremål, bevis för tillverkning av lyxtextilier, samt keramik.

Även andra föremål hittades, som importerats från hela Medelhavsområdet men även från Centraleuropa.

– En av våra slutsatser efter utgrävningen av stadsdelen är att bronsålderkulturen på Hala Sultan Tekke hade en central roll i östra Medelhavet. Cypern fungerade som centrum för handel inte enbart i närområdet men även för långväga handel. Vi kan också slå fast att staden är större än tidigare antagits, säger Peter Fischer, adjungerad professor i cyprisk arkeologi vid Göteborgs universitet.

Hala Sultan Tekke ligger nära Larnacas flygplats på Cypern, och är uppskattningsvis mellan 25 och 50 hektar, vilket gör den till en av de största bronsåldersstäderna i området kring Medelhavet. Sedan 2010 har Peter Fischer och hans team av arkeologer och studenter fortsatt de utgrävningar av staden som inleddes på 1970-talet av en av Peter Fischers före detta lärare, professor Paul Åström.

Den nu undersökta stadsdelen upptäcktes 2012 med hjälp av georadar, det vill säga en elektromagnetisk utrustning som gör det möjligt att ”se” vad som finns under jordytan ner till cirka två meters djup, ett slags ”markröntgen”. Metoden ger även möjligheter att se ett begränsat utrymme under ytan som en tomografi.

– Under sommarens utgrävningar av stadsdelen upptäckte vi ett bostadsområde med vidhängande verkstad för utvinning av koppar från kopparmalm och kopparrik slagg. Där fann vi rester efter smältugnar och cirka 300 kilo malm och slagg. I ett rum nära anläggningen hittade vi också bevis för tillverkning av purpurfärgade tyger som var bland de mest uppskattade och säkerligen dyraste föremålen under bronsåldern.

Intill anläggningen hittade arkeologerna en bostadsdel och där gjordes också många intressanta fynd,
bland annat lokalt tillverkad keramik av hög klass och keramik från Mykene (dagens Grekland) och Levanten (länderna runt östra Medelhavet).

Bland fynden fanns också ett komplett stort dekorerat dräktspänne av brons, sannolikt importerat från norra Italien eller Centraleuropa omkring 1200 f.Kr, en dekorerad fajansskål från Egypten, cylindersigill av fajans med avbildningar av krigare och jägare och figuriner av människor/gudar och djur. Samtliga fynd dateras till perioden 1400-1175 f.Kr.

– Fynden understryker bronsåldersmänniskornas rörlighet långt utanför deras närområde. Förbindelser med Grekland, Turkiet, Egypten och Levanten är kanske inte så överraskande men förbindelserna med Italien, Centraleuropa och Norden är spännande. Dessa fynd styrker också hypotesen om stora förflyttningar av folk omkring 1200 f.Kr., de så kallade Sjöfolken. Nyligen utförda analyser av bronser från Sverige från denna period i docent Johan Lings regi, även han från Göteborgs universitet, pekar på importer från Cypern, säger Peter Fischer.

FAKTA
Den svenska Cypernexpeditionen som Peter Fischer leder sedan fyra säsonger går undernamnet The New Swedish Cyprus Expedition och kommer att fortsätta våren 2014.  Utgrävningsteamet 2013 bestod av 24 professionella arkeologer och studenter från Sverige, Österrike, Cypern, Tyskland, Holland, Island, Italien, Polen, Schweiz och Jordanien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera