Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2013

Forskning om vänskap över etniska gränser

– En av vår tids stora utmaningar är att få invandrarbarn att känna tillhörighet och bli en del av deras nya land. Det arbetet måste börja i barnomsorgen, och då främst i våra skolor säger Ylva Svensson vid Örebro universitet.

– Skolorna  det är är den plats där alla barn samlas. Om vi kan förstå hur positiva relationer mellan unga med olika etniska bakgrunder skapas men också vad som lägger hinder i vägen, så kan vi i längden jobba för att skapa rätt förutsättningar i våra skolor, säger Ylva Svensson, som tilldelats medel som internationell postdok och kommer tillbringa två år i USA vid University of California, Los Angeles (UCLA).

– Med denna globala in- och utvandring förändras våra samhällen, och den innebär stora krav på anpassningar för både de som flyttar och de som bor i de mottagande länderna. I vissa fall verkar denna anpassning ske smärtfritt, i andra fall inte alls eller med svårigheter. Frågan är vad det är som avgör?

Svar på frågan
För att kunna svara på den frågan krävs mer kunskap om de processer som ligger bakom positiva relationer över etniska gränser. Därför ska Ylva Svensson undersöka hur attityder och vänskap mellan ungdomar med olika etniska bakgrunder utvecklas i skolor med blandad etnisk sammansättning.

– Bland annat med hjälp av nätverksanalyser ska jag undersöka om unga väljer sina vänner utifrån att de har samma attityd till andra etniska grupper, om vänner påverkar varandras attityd eller både och. Jag vill också veta vad som kommer först, positiva attityder till andra etniska grupper eller vänskap mellan olika etniska grupper, säger Ylva Svensson, som tillhör Center of Developmental Research, CDR, vid Örebro universitet.

Los Angeles och Örebro
Forskningen inom CDR kännetecknas av longitudinell forskning, det vill säga forskning som följer utvalda individer över lång tid. Ylva Svensson kommer i sin forskning använda sig av två storskaliga datainsamlingar. Den ena har följt ungdomar i Los Angeles i USA och den andra ungdomar i Örebro i Sverige.

– Dagens unga är framtidens vuxna och om de känner sig delaktiga och som en del av sitt nya samhälle är viktigt del för att de ska växa upp till ansvarstagande, aktiva samhällsmedborgare. I det arbetet spelar skolan en oerhört viktig roll. Jag hoppas kunna bidra med mer kunskap som kan vara till hjälp för skolorna i det arbetet, avslutar Ylva Svensson, som fått över två miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur vänskap korsar etniska gränser. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera