Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 augusti 2013

Alternativa ”globala-lokala” röster i ny bok

Komplexiteten i språk, kultur och identitet gör att det är en orimlig förenkling att utgå från att människor finns i sammanhang där det enbart finns ett sätt att samspela och bli till som människa och grupp. Det här vill professor Sangeeta Bagga-Gupta vid Örebro universitet och andra forskare visa i en ny tvärvetenskaplig antologi: Alternative Voices. (Re)searching Language, Culture, Identity…

När professor Sangeeta Bagga-Gupta var ”keynote-speaker” vid en internationell konferens i Aligarh i norra Indien föddes idén till den tvärvetenskapliga antologin Alternative Voices. (Re)searching Language, Culture, Identity…

– Vi vill visa på komplexiteten i språk, kultur och identitet och att det är en orimlig förenkling att utgå från att människor finns i sammanhang där det enbart finns ett sätt att samspela och bli till som människa och grupp, säger hon.

Det var språkinstitutionen vid Aligarh Muslim University, AMU, ett av Indiens äldsta och mest ansedda universitet, som 2010 anordnade den uttalat tvärvetenskapliga konferensen kring språk, kultur och identitet. Deltagarna representerade en rad olika ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora och kom främst från södra Asien men också andra delar av världen.

– När jag reste till AMU var det för att möta forskare som studerar det som är det vanliga i Afrika, Asien och Latinamerika. Där är människorna vana att leva med flera språk. Olikheter på olika plan, inklusive det som vi kallar kultur, är där det normala. I Sverige och andra delar av Europa och Nordamerika har vi skapat en bild att det är ett land, ett språk och en kultur som är det ”normala”. Det är inte konstigt att denna förlegade snävhet bidrar till att skapa extremistiska rörelser, som vi nu kan se återigen växer fram på många håll i Europa och även i Sverige.

Boken innehåller 27 artiklar och är utvecklingar av de bidrag som presenterades i AMU. I dessa analyserar forskare några av de paradoxer som ryms i hur identiteter skapas, undertrycks och formas över tid och rum genom hur språket används och hur de processer går till som skapar en kontinuerlig

Artiklarna i boken behandlar teoretiska, filosofiska och empiriska skildringar från perspektiv som tillsammans utgör alternativa röster till den forskning som med överväldigande majoritet bedrivs i en anglosaxisk tradition. De utmanar den språkvetenskap som av tradition gett enspråkiga fördomar ett slags språklig partiskhet.

Sangeeta Bagga-Gupta menar att europeisk och nordamerikansk forskning reproducerar en förlegad bild av hur människor är, hennes potential och hennes livsvärld. Med enspråkiga och språkcentrerade utgångspunkter som norm blir det problem när man ska beskriva hur människor samspelar i en “global-lokal” eller “glokal” värld.

Ett av bokens centrala alternativa perspektiv är det postkoloniala som uppmärksammar maktförhållanden i en rad olika avseenden över tid och rum och mellan och inom olika gemenskaper, nationer, språk,om att finna nya vägar för att beskriva innebörder i centrala begrepp som kultur, identitet och språk.

Läs mer om boken på förlaget Cambridge Scholars Publishings hemsida: http://www.c-s-p.org/Flyers/Alternative-Voices—Re-searching-Language–Culture–Identity–1-4438-4716-X.htm [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera