Artikel från Havs- och vattenmyndigheten

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2013

Satsning på digital djupdatabas ger ny bild av miljön på havsbotten

Djupdata för hela det svenska havsområdet kommer att vara digitaliserat senast 2015. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Stora delar av den svenska havsbotten är fortfarande outforskad, exempelvis vet vi i dagsläget inte var det är som djupast. Den digitala djupdatabasen gör att det blir lättare att få en bild av havsbotten och vilka ekosystem som finns där, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Av det svenska havsområdet är cirka 35 procent sjömätt med moderna metoder. Resterande områden är sjömätta med äldre metoder, bland annat med handlod. I Sjöfartsverkets arkiv finns ett stort antal kartor, däribland drygt 8000 analoga kartor med djupdata från sjömätningar utförda från slutet av 1800-talet och framåt.

I dagsläget finns digitaliserad djupdata över cirka 90 procent av det svenska havsområdet, och sedan 2002 pågår projektet ScanDIS, där den analoga informationen i de äldre kartorna digitaliseras och förs in i den nationella djupdatabasen DIS. Förutom djupangivelser digitaliseras även information om bottenförhållanden.Tack vare djupdatabasen går det exempelvis att skapa tredimensionella visualiseringar av havsbotten.

– Det finns stor efterfrågan på digital djupdata, bland annat för att ta fram djupkurvor och siffror till sjökorten, men även som underlag för maritim forskning och vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten. Den digitala djupdatabasen kommer att förse forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om bottentopografin runt hela den svenska kusten, säger Magnus Wallhagen, produktionschef på Sjöfartsverket.

–I förlängningen innebär digitaliseringen även att Sjöfartsverket kan erbjuda geodatatjänster med djupdata samt säkrare och mer kundanpassade sjökortsprodukter.

ScanDIS delfinanseriades tidigare av Naturvårdsverket. Den nya överenskommelsen innebär att Havs- och vattenmyndigheten tar över och finansierar projektet med sju miljoner kronor per år under två år så att Sjöfartsverket kan slutföra projektet. Därmed kommer Sverige att vid utgången av 2015 ha en i stort sett geografiskt heltäckande digital djupdatabas över det svenska havsområdet.

– För HaV är ScanDIS-projektet en viktig satsning i vår roll som ansvarig för förvaltning och planering av Sveriges havsmiljö. Vår ambition är att databasen ska vara så öppen som möjligt så att den ökade kunskapen om havsmiljö, habitat och biotoper baserade på digitaliserad djupdata kan komma till användning och nytta för miljöarbetet i Sverige, säger Thomas Johansson.

– Ökad kunskap om havsbotten kommer också att vara väldigt viktigt i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera