Artikel från Södertörns högskola
5 augusti 2013

Ny bok: Romsk väckelse – ett sätt att hantera dubbel press

Å ena sidan finns samhällets krav på anpassning. Å andra sidan finns en intern press på att bevara den egna kulturen. I denna klämda situation erbjuder pingströrelsen romerna ett sätt att närma sig samhället och samtidigt behålla sin stolthet och särart. Det menar David Thurfjell som skrivit en bok på temat.

Pingströrelsen har växt sig stark bland romer, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

– Det en enorm väckelse som pågått sedan 50-talet. I dag är pingströrelsen den mest tongivande religionen bland Europas romer, säger David Thurfjell, religionshistoriker vid Södertörns högskola.

I sin bok “Faith and Revivalism in a Nordic Romani Community: Pentecostalism Amongst the Kaale Roma of Sweden and Finland” (I. B. Tauris) berättar han om finska romer som i dag lever i Sverige och Finland. Han har följt och intervjuat romer från olika pingstförsamlingar under flera års tid.

“Mellan hammaren och städet” – så beskriver David Thurfjell de finska romernas situation i Sverige och Finland. Det omgivande samhället har visserligen visat större välvilja under senare år, men också i denna välvilja finns outtalade krav på anpassning.

– Välviljan har en maktaspekt. Man öppnar museer och uppvärderar romernas status och det är mycket bra, men i allt detta finns också ett tryck på att anpassa sig till majoritetssamhället. Samtidigt finns pressen från de egna leden, en press på att vara trogen sin romska grupp och kultur.

Situationen blir än mer komplex av växande sociala problem och antiromska stämningar i Europa, och av att romers situation uppmärksammas allt mer samtidigt som kampen för rättigheter växer sig starkare.

– Pressen kommer från två håll och det skapar problem och ångest. Min analys är att pingströrelsen kan ses som ett försök att hitta en lösning på detta. Pingströrelsen erbjuder konkret hjälp med sociala problem och en religiös tolkning av romernas situation, samtidigt ger den romerna en möjlighet att bevara sin särart och få självrespekt. Analysen blir att den kristna väckelsen bland romer är nära sammankopplad med både det ökade politiska medvetandet i gruppen och dess ökande sociala problem, säger David Thurfjell.

En slutsats i boken är att pingströrelsen har bidragit till att överbrygga interna konflikter och att föra olika romska grupper i Europa närmre varandra. När det fungerat som bäst har den blivit en väckarklocka när det gäller diskriminering, antiromska stämningar och marginalisering.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera