Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juli 2013

Effektivt med stålslagg i asfalt

EAF-slagg från stålverk har använts i asfaltbeläggning på ett antal provsträckor runt om i Sverige, bland annat i Dalarna, Järfälla kommun och på E4 vid Huskvarna. Resultaten visar att slaggasfalten är särskilt lämplig för utsatta ytor eftersom den har goda egenskaper när det handlar om stabilitet, styvhet och beständighet.

Forskare på VTI har undersökt hur EAF-slagg från stålverket i Smedjebacken fungerat som ballast i asfaltbeläggning. Slaggen har goda mekaniska egenskaper. Kornen blir efter krossning i flera steg kubiska men behåller samtidigt sin skrovliga yta vilket innebär att asfaltbeläggningen får en mycket god stabilitet. Genom att slaggen innehåller fri kalk i lämplig mängd blir beständigheten mot vatten mycket bra. Bindemedelshalten är lägre i slaggasfalt än konventionell asfalt på grund av sin högre korndensitet.

Ett antal provsträckor har årligen följts upp med fokus på dokumentation av egenskaper och fördelar/nackdelar i jämförelse med konventionell asfalt. Flera av objekten har stor trafikvolym eller hög andel av tunga fordon. Vid några tillfällen har makrotextur, spårdjup och jämnhet undersökts.

Tillgängliga laboratorieundersökningar för respektive objekt samt data om trafik och vägtyp redovisas i rapporten.

Sammanfattningsvis visar uppföljningarna att slaggasfalten fungerat mycket bra. Undersökningarna av asfaltmassa och asfaltbeläggning visar på mycket goda egenskaper ifråga om stabilitet, styvhet och beständighet. Även slitstyrkan har visat sig vara acceptabel för svenska förhållanden med dubbdäckstrafik vintertid. Inga beläggningsrelaterade skador såsom stensläpp, sprickor eller andra defekter har observerats på i undersökningen ingående objekt. Slaggasfalten har som förväntat god friktion. Bullerreduktion för täta eller halvtäta asfaltbeläggningar ligger cirka 1 decibel lägre än för jämförbara sträckor med konventionell asfalt.

Förutom forskare på VTI har personer från Trafikverket, Ovako Bar AB, Maserfrakt och NCC deltagit i projektet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera