Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juli 2013

Forskning inom inbyggda system stärker svensk industri

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag. Därför satsar KK-stiftelsen 27 miljoner kronor på en ny forskningsmiljö vid bland annat BTH som ytterligare stärker den redan framstående forskningen inom testning av programvarusystem.

Den nya forskningsmiljön, kallad TOCSYC – testning av kritiska egenskaper i komplexa system – är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, BTH, Högskolan i Skövde, Karlstad universitet och SICS Swedish ICT. Forskningsmiljön har tillsammans beviljats finansieringen av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Forskningsmiljön koordineras av Mälardalens högskola med projektstart i september 2013.

– De senaste åren har vi sett ett ökat intresse att applicera resultat från forskningens framkant inom programvarutestning. Jag kan konstatera att intresset att hitta tekniska lösningar för utmaningar som företag står inför avseende programvaruteknik bara ökar. Fler och fler företag har börjat ge upp på att sätta mer ingenjörer på uppgifter som datorer bör klara bättre, säger Richard Torkar, docent vid BTH.

Programvara och inbyggda datorer, så kallade inbyggda system, är ofta en mycket viktig del i svenska industriprodukter och exportvaror. Den snabba tekniska utvecklingen gör att kraven på företagen hela tiden ökar. De måste ta fram än mer avancerade produkter, vilket innebär mer komplexa och kritiska inbyggda system. Kostnaden för att testa de nya inbyggda systemen är en stor del av den totala utvecklingskostnaden för företagen och för att minska denna kostnad behövs effektivare testmetoder i ett tidigare utvecklingsskede. Med den nya forskningsmiljön kommer kunskapen om att testa kritiska egenskaper hos komplexa inbyggda system att öka.

– Det övergripande målet är att möjliggöra och stödja kostnadseffektiv testning i inbyggda system. Testning av inbyggda system kan tyckas vara en liten detalj men för företagen är testningen av stor vikt, eftersom de inbyggda systemen är avgörande för produktens prestation. Då vi är fem framstående parter inom mjukvarutestning i forskningsmiljön TOCSYC, har resultaten av forskningen goda möjligheter att få stor akademisk och industriell betydelse, säger professor Paul Pettersson som leder TOCSYC.

KK-stiftelsen finansierar i år inom ramen för SIDUS – starka distribuerade forskningsmiljöer, två nya forskningsmiljöer. TOCSYC finansieras med 27 miljoner kronor och totalt tretton personer kommer vara involverade i satsningen varav två till tre seniora forskare från BTH.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera