Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 juni 2013

Olika EU-lagar för UV-filter hotar vattenmiljön

Ultraviolett (UV)-filter i industriella produkter klassificeras som miljöfarliga medan samma kemikalier i kosmetika inte klassificeras på samma sätt. En ny studie av forskare vid Stockholms universitet som publicerats i Science of the Total Environment visar brister i nuvarande lagstiftning för UV-filter.

UV-filter är kemikalier som används för att blockera UV-strålning. Enligt nuvarande EU-lagstiftning klassas användning av UV-filter i industriella produkter, exempelvis husfärger, som miljöfarliga på grund av sin giftighet mot akvatiska organismer och vissa växter. Samma kemikalier i kosmetika, exempelvis solkräm, klassas däremot inte nödvändigtvis som miljöfarliga.

Forskarna har studerat 26 olika UV-filter som används i populära solkrämer. 12 av dessa var inte klassificerade som miljöfarliga i motsats till hur de klassas om de används i husfärger.

– Resultatet belyser vissa brister i EU:s nuvarande lagar för UV-filter, säger Magnus Breitholtz, docent vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

Forskarna anser att en harmonisering av EU-lagstiftningen för UV-filter är nyckeln för att skydda vattenmiljön.

– Lagstiftning är ett mycket kraftfullt verktyg för att minska utsläpp av föroreningar till akvatiska ekosystem, men lagstiftningen måste vara konsekvent och transparent, säger Magnus Breitholtz.

Trots att forskarna inte har mätt utsläpp av UV-filter i vattenmiljön i denna studie så kan studiens resultat ändå vara viktiga för konsumenter menar forskarna.

– Konsumenterna har möjlighet att välja om de ska använda en viss solkräm om det står på flaskan vilka kemikalier som är miljöfarliga. De kan även välja att inte använda solkräm alls, utan att solbada mindre eller skydda sig med kläder, säger Magnus Breitholtz.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera