Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2013

MDH:s forskning inom inbyggda system stärker svensk industri

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag. Därför satsar KK-stiftelsen 27 miljoner kronor på en ny forskningsmiljö vid bland annat Mälardalens högskola som ytterligare stärker den redan framstående forskningen inom inbyggda system.

Den nya forskningsmiljön, kallad TOCSYC – Testning av kritiska egenskaper i komplexa system, vid Mälardalens högskola (MDH) sker i samverkan med Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Karlstad universitet och SICS, som tillsammans beviljats finansieringen av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Forskningsmiljön koordineras av MDH med projektstart i september 2013.

– Datormjukvara utgör en allt större andel av det vi levererar till våra kunder. För att marknadens förtroende för Bombardier ska vara på högsta nivå måste den datormjukvara vi levererar i våra produkter till våra kunder vara av hög kvalitet. Kvalificerad testning av våra mjukvaruintensiva system säkrar den höga kvalitetsnivån. Att akademierna nu tar initiativ till att vidareutveckla kunskapen om kvalificerad testning av inbyggda system hälsar vi med glädje och tillfredsställelse, eftersom den är av största strategiska vikt för oss, säger Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Sweden AB.

Programvara och inbyggda datorer, så kallade inbyggda system, är ofta en mycket viktig del i svenska industriprodukter och exportvaror. Den snabba tekniska utvecklingen gör att kraven på företagen hela tiden ökar. De måste ta fram än mer avancerade produkter, vilket innebär mer komplexa och kritiska inbyggda system. Kostnaden för att testa de nya inbyggda systemen är en stor del av den totala utvecklingskostnaden för företagen och för att minska denna kostnad behövs effektivare testmetoder i ett tidigare utvecklingsskede. Med den nya forskningsmiljön kommer kunskapen om att testa kritiska egenskaper hos komplexa inbyggda system att öka.

– Det övergripande målet är att möjliggöra och stödja kostnadseffektiv testning i inbyggda system. Testning av inbyggda system kan tyckas vara en liten detalj men för företagen är testningen av stor vikt, eftersom de inbyggda systemen är avgörande för produktens prestation. Då vi är fem framstående parter inom mjukvarutestning i forskningsmiljön TOCSYC, har resultaten av forskningen goda möjligheter att få stor akademisk och industriell betydelse, säger professor Paul Pettersson som leder TOCSYC.

KK-stiftelsen finansierar i år inom ramen för SIDUS – starka distribuerade forskningsmiljöer, två nya forskningsmiljöer. TOCSYC finansieras med 27 miljoner kronor och totalt tretton personer kommer vara involverade i satsningen varav fyra seniora forskare från MDH. MDH är också medverkande part i den andra finansierade forskningsmiljön READY, en forskningsmiljö för Internet med låg fördröjning. Koordinator för denna miljö är SICS och medverkande part förutom MDH är Karlstad universitet. Fokus inom READY är att minska fördröjningarna vid överföring av stora datamängder, vilket är till stor nytta för svenskt näringsliv då det minskar produktionstiden och därmed produktionskostnaderna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera