Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2013

D-vitaminbrist vanligt vid KOL

En studie på 98 patienter med lungsjukdomen KOL visar att över hälften av patienterna hade för låga halter av D-vitamin i blodet och att var tionde hade utvecklat D-vitaminbrist.

Forskare vid Sahlgrenska akademin föreslår nu att vården systematiserar behandlingen och inför rutinmässiga D-vitaminkontroller för KOL-patienter. I den aktuella studien undersöktes både D-vitaminhalterna i blodet och kostintaget. Totalt deltog 98 patienter både från Göteborg och Uppsala samt 149 friska äldre kontroller från Göteborg i studien.

– Vi fann att KOL-patienterna hade genomgående sämre D-vitaminstatus än de friska patienterna. Men även bland de friska kontrollpersonerna, som var mellan 65 och 80 år, hade nästan 40 procent för låga halter av vitaminet i blodet, säger Frode Slinde, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Orsaken till D-vitaminbrist kan ligga både i för lågt kostintag och för lite vistelse ute i solen. Göteborgsstudien visar att kostintaget av D-vitamin var otillräckligt i båda grupperna, men anmärkningsvärt nog hade KOL-patienterna ett större totalt intag av D-vitamin än den friska kontrollgruppen.

– Detta berodde på att många KOL-patienter har benskörhet, och i större utsträckning använder läkemedel mot benskörhet som innehåller vitamin D, säger Frode Slinde.

– Att många KOL-patienter trots detta har otillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet borde leda till att sjukvården tar detta på allvar och rutinmässigt mäter KOL-patienters vitaminstatus,  och sätter in behandling hos de patienter som uppvisar för låga nivåer, säger Frode Slinde.

Artikeln Vitamin D status and dietary intake in a Swedish COPD population publicerades i tidskriften Clinical Respiratory Journal.

FAKTA KOL
KOL eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom i lungorna och luftvägarna. De som drabbas har ständiga problem med luftrören och lider av andnöd. Antalet personer som har KOL i Sverige beräknas ligga mellan 400 000 till 700 000 beroende på vilka diagnoskriterier som ställts av läkaren. Den främsta orsaken till KOL är att slemhinnan är skadad till följd av aktiv eller passiv tobaksrökning. Sjukdomen behandlas med bland annat rökavvänjning och medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera