Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2013

Webbportal för europeisk växthusgasforskning

Lunds universitet blir värd för en unik dataportal med information kring utsläpp och upptag av växthusgaser över Europa. De första åren kommer nio miljoner satsas på en gemensam portal där alla resultat kommer vara fritt tillgängliga för andra forskare, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Resultaten kommer också kunna visualiseras som till exempel interaktiva kartor.

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en stor europeisk satsning för att långsiktigt följa trender för utsläpp och upptag av växthusgaser över Europa. Ett tätt nät av mätstationer mäter och övervakar utbytet av koldioxid, metan och andra växthusgaser mellan jordytan och atmosfären. Arton länder ingår i samarbetet, och Sverige deltar med nio mätstationer fördelade på sex orter från Norrbotten till Skåne.

Den insamlade datan lägger grunden till en unik forskningsdatabank för många områden, som miljö, klimat, meteorologi, jord- och skogsbruk. Därför satsar ICOS nu på att bygga upp en webbportal för att kunna dela data och information om mätningarna och modellkörningarna. Resultat och data ska kunna laddas ner, men också visualiseras på många olika sätt, till exempel som interaktiva kartor eller statistik.

– Vi riktar oss inte bara till experter och beslutsfattare, utan vi vill också uppmuntra allmänheten att ta del av forskningen, säger Anders Lindroth, projektledare för Svenska ICOS. En viktig del av projektet blir att ta fram webbverktyg som låter människor utforska och undersöka hur det står till med växthusgaserna i Europa. De ska kunna kombinera ICOS-data med information från andra källor, och rita sina egna kartor över utsläpp och sänkor, exempelvis i sin egen region.

Portalen kommer att byggas upp och drivas av Sverige och Nederländerna, med Lunds universitet som värd. Verksamheten kommer att omfatta åtta-nio personer, varav sex-sju kommer att vara placerade i Lund. Initialt satsar Vetenskapsrådet tillsammans med Lunds universitet och två universitet i Nederländerna nio miljoner kronor. Den fortsatta verksamheten kommer att finansieras av Sverige och Nederländerna tillsammans med bidrag från ICOS övriga medlemsländer.

– ICOS Kolportals placering i Sverige kommer att ge unika möjligheter för svensk forskning genom att skapa förutsättningar för ett världsledande centrum för kolflödesanalys och modellering, men dess betydelse är potentiellt större än så. Om ICOS Kolportal kan infria de förväntningar som finns blir den ett nav för information om länders och regioners kolflödesbudgetar. I framtiden kommer sådan information vara viktig för internationella överenskommelser kring koldioxidutsläpp, som handel med utsläppsrätter, säger Magnus Friberg, forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet.

Målsättningen med ICOS är att få en bild av hur de europeiska ländernas totala växthusgasbudget varierar över tiden och geografiskt under de kommande decennierna. Avancerade datormodeller matas med ICOS-data, väderinformation från satelliter och information om användning av fossila bränslen. Resultaten visar vilka områden i Europa som är “källor” (har ett nettoutsläpp) eller “sänkor” (har ett nettoupptag) för växthusgaser. Balansen mellan källor och sänkor varierar naturligt mellan årstiderna, men extrema väderhändelser och den pågående klimatförändringen kan få drastiska och oväntade effekter på t.ex. hur bra skogar är på att ta upp koldioxid, eller hur mycket metan som släpps ut från våtmarker.

Under 2010-2014 satsar Vetenskapsrådet och fem svenska universitet och forskningsorganisationer (universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet och Polarforskningssekretariatet) tillsammans totalt 100 miljoner svenska kronor på att bygga upp mätstationerna i Sverige.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera