Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2013

Ojämlikt stöd till slagna barn

Stödet till våldsutsatta barn har blivit betydligt bättre sedan de första Barnahusen inrättades i Sverige. Men kvalitén varierar kraftigt, visar en granskning utförd av Linköpings universitet och Rädda Barnen.

Nu finns 28 Barnahus som har avtal med 164 av landets 290 kommuner. En slutsats i rapporten är att det krävs nationell samordning för att alla våldsutsatta barn i landet ska få sina rättigheter tillgodosedda.

– Politikerna behöver peka med hela handen och se till att det ser hyfsat likadant ut i hela landet. Idag finns i många av Barnahusen en slagsida mot det juridiska, medan sjukvården sviker. Barn som har blivit slagna eller utsatts för sexuella övergrepp måste skyndsamt erbjudas psykiatrisk hjälp, säger Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet och tillsammans med psykologen Åsa Landberg vid Rädda Barnen författare till rapporten.

Resultaten visar att flera av de 23 Barnahus som deltagit i granskningen håller hög kvalitet. Dock är det bara tre – Linköping, Lund och Uppsala som fullt ut lever upp till kraven. Linköping toppar med 69 poäng av 75 möjliga.

Syftet med Barnahus, som utvecklats med Children advocacy centers i USA som förebild, är att barn som misstänks vara utsatta för brott ska garanteras rättstrygghet, gott bemötande och stöd, och vid behov snabb behandling. De ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter. I stället ska de fyra väsentliga verksamheterna – brottsutredning, samverkan/skydd, fysisk hälsa och psykisk hälsa samlas under samma tak.

Tre Barnahus i landet har bara de två förstnämnda verksamheterna, och de övriga 16 kan beskrivas som ofullständiga. Utvecklingen går dock åt rätt håll men en del förändringar i struktur och lagstiftning är nödvändiga för att Sverige ska leva upp till kraven i FN:s barnkonvention, konstaterar författarna:

  • Sekretesslagstiftningen och möjligheten till dokumentation behöver ses över så att de myndigheter som finns i barnahusen ska kunna utbyta relevanta uppgifter.
  • Garantier måste skapas för att polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och skyndsamt utreder brott mot barn.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning för att klargöra hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn.
  • Regeringen bör inrätta ett nationellt kunskapscentrum för våldsutsatta barn med tydlig anknytning till den praktiska verksamheten.

Rapporten Inuti ett Barnahus – en kvalitetsgranskning av 23 svenska barnahus offentliggörs tisdag 25 juni. Arbetet har utförts med stöd av Brottsofferfonden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera