Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2013

Rysk identitetssträvan bakom rasism

Ryssland har ett akut problem med rasdiskurser. Det menar sociologen Nikolay Zakharov. I sin avhandling har han analyserat vad som orsakat utvecklingen efter Sovjetunionens fall – och hittat tre huvudorsaker.

De senaste 25 åren har rasifieringen, det vill säga den process som mynnar ut i att dela in och värdera människor utifrån ursprung, tagit fart i Ryssland.

– Rasismen är ett akut problem i Ryssland, och min forskning är ett första försök att studera hur Ryssland så snabbt kunde gå från att vara ett kommunistiskt/socialistiskt land med en explicit antirasistisk retorik till att plötsligt förvandlas till ett land där hälften av världens alla skinheads finns, och där någon dödas varje vecka på grund av sin hudfärg. Jag har analyserat hur det oreflekterade rastänkandet förvärvades, och försökt komma med en förklaring till varför det blev så, säger Nikolay Zakharov.

I sin avhandling och bok “Attaining Whiteness. A Sociological Study of Race and Racialization in Russia”, har han hittat tre övergripande orsaker: liberalisering, kapitalism och identifikation.
Liberaliseringen, som kom med Sovjetunionens sammanbrott, innebar att det nu var mer eller mindre fritt fram att säga och skriva åsikter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Vissa använde denna frihet till att uttrycka rasistiska åsikter som spreds och fick fäste.

Den andra huvudorsaken, kapitalismen, innebar plötsligt arbetskraftsmigration. Folk kom från andra länder, främst från forna Sovjetrepubliker, för att jobba i Ryssland, vilket medförde en indelning där det ryska, och ryssar, värderas högre än invandrare.
Den tredje orsaken är identifikation.

– Det är den främsta och viktigaste orsaken. Ryssarna strävar efter att hitta en identitet efter Sovjettiden. De vill hitta sin plats i världen när öst- och västindelningen inte längre fungerar. De vill vara rika och civiliserade och civilisation har blivit synonym med vithet.

– Identiteten är också något av ett trauma. Många förstår att de inte riktigt hör till eliten – de är lite fattigare, lite mer ”öst”, lite ociviliserade, men anser sig vara bättre eftersom de är autentiska. Många ryssar är stolta över sin så kallade vithet till skillnad från övriga Europa där enligt ryska opinionsbildare en ”politisk korrekthet” härskar, säger Nikolay Zakharov.

Attaining Whiteness. A Sociological Study of Race and Racialization in Russia“, är den första stora sociologiska studien i bokform om hur rastänkande får fäste i det moderna Ryssland. 
Om disputationen

Nikolay Zakharov disputerade den 14 juni 2013 i ämnet sociologi. Han har doktorerat på forskarskolan BEEGS och sociologiämnet vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola samt på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Opponent: Ian Law, University of Leeds.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera