Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2013

Utmaningar för turismen i norr

Turismföretagare i norra Sverige har en låg beredskap för att anpassa sin verksamhet till ett varmare klimat. Det leder till en ökad utsatthet för en bransch som är viktig för utvecklingen i Sveriges norra regioner. Det visar en avhandling vid ETOUR vid Mittuniversitetet.

Turismföretagare i Norrland (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) och deras långsiktiga förmåga att överleva är ämnet i en ny avhandling från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet. Den visar bland annat att nya turismföretag bidrar till Norrlands sysselsättning i tidiga skeden och att den sammanlagda sysselsättningen i företag som överlever på lång sikt ökar med tiden, trots att många företag upphör.

– Den långsiktiga överlevnaden hos turismföretagen ökar också om företagaren har erfarenhet från liknande verksamheter sedan tidigare. Däremot innebär det inte alltid en fördel att vara inflyttad till regionen, säger Patrick Brouder, fil dr. i turismvetenskap vid ETOUR.

Turismen i norr är starkt säsongsberoende och många företag lever av vinterturism, både stora och mindre företag. Klimatförändringar är en långsiktig utmaning för de företag som är aktiva på vintern med en verksamhet som inte är mobil. Men en anpassning till ett varmare klimat förekommer inte bland undersökta norrländska turismföretagen.

– Här krävs bland annat regionala kartläggningar som visar klimatförändringarnas påverkan lokalt. Myndigheter och beslutsfattare behöver ta initiativ och leda det arbetet, företagarna själva har inte frågan på fokus och möjlighet att agera i sitt vardagliga arbete, säger Patrick Brouder.

Med sin avhandling blir Patrick Brouder Skandinaviens första doktor i turismvetenskap. Han menar att synen på turismen som näring blir allt mer positiv och att branschen kan stärkas genom mer medvetna samarbeten med lokalsamhället. 

– Det finns fortsatta skäl att se turismen som ett effektivt verktyg för lokal och regional utveckling, men den får inte ses som den enda och sista utvägen för landsbygdsområden i norr, framtiden kräver mer genomtänkta strategier, säger Patrick Brouder.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera